Riziko povodní v obci Záblatí na Prachaticku se zásluhou Lesů ČR zmenšilo na minimum

Obyvatelé obce Záblatí na Prachaticku v Jihočeském kraji jsou zásluhou státního podniku Lesy České republiky lépe chráněni před velkou vodou. Podnik totiž na Farském potoce, který obcí Záblatí protéká, za více než tři a půl miliónu korun úspěšně dokončil protipovodňové opatření, díky kterému dnes koryto toku pojme až dvacetiletou vodu.

Koryto přímo v obci o délce 325 metrů jsme rozšířili, zahloubili, opevnili kameny a vybudovali opěrné zdi. Nečekaná povodeň prověřila paradoxně ještě ne zcela hotové dílo v červnu loňského roku. Stavba již tehdy obstála na výbornou,“ podotýká Dan Král, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Vltavy. „Povodeň poškodila jen zanedbatelnou část stavby. Po opadnutí vody byla tato místa buď opravena nebo projekčně upravena. Kapacitu koryta červnová povodeň naplnila ani ne z poloviny. Lidé v Záblatí tak mohou být opravdu klidnější,“ dodává Dan Král.

Obec Záblatí se nachází ve vzdálenosti pět kilometrů západně od Prachatic, na pravém břehu řeky Blanice. Obcí protékající Farský potok pramení na jihozápadním svahu Libína. Koryto toku vede mohutným a velmi svažitým údolím.

V Hradci Králové 9. dubna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření