Schůze zemědělského výboru

Ministr zemědělství Petr Gandalovič bude zítra 24. června 2008 od 17 hodin informovat na 27. schůzi zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přítomné poslance o aktuální situaci ve státním podniku Lesy České republiky, s. p.

Jednání se zúčastní i Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p., a Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesů České republiky, s. p. Poslancům společně s panem ministrem vysvětlí, v jaké situaci byl státní podnik na jaře letošního roku a jaké byly varianty řešení. Poslanci budou také informováni o stavu střednědobých zakázek na lesnické práce na období 2008–2010, o následcích tlakové níže Emma i o stavu zpracování živelné kalamity.

„Vážím si možnosti vystoupit před našimi zákonodárci a vysvětlit jim aktuální situaci v lesním hospodářství v naší republice. Rád bych, aby se sami přesvědčili, že kroky, které jsme podnikli, byly v zájmu Lesů České republiky,“ řekl Jiří Novák, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz