Tiskové prohlášení k tiskové zprávě ČAPLH

Lesy České republiky, s. p., při volbě postupu vycházejí nikoli z připomínek ČAPLH či jiných uskupení, ale z analýzy objemu a rozložení kalamity z 25. 6. 2008, z které vyplývá, že na naprosté většině území České republiky je objem kalamity v obvyklém rozsahu a tudíž je možné její zpracování řešit v rámci běžných smluv. Běžnému rozsahu se vymyká část krajů Vysočina, Pardubického a Středočeského, kde je situace horší než po orkánu Kyrill. Na těchto postižených územích probíhá jednání se smluvními partnery o způsobu zpracování této kalamity.

Členové KLDS byli s touto situací seznámeni a současně byli informováni o dalším postupu zadání kalamity, pokud smluvní partner vzhledem k rozsahu kalamity nebude schopen ji v celém rozsahu zpracovat.

„V zápise ze společného jednání mezi Lesy České republiky a profesními svazy, které proběhlo 7. 7. 2008 je uvedeno: V případě, že smluvní partner neakceptuje zpracování současné kalamity, proběhne JŘBU s oslovením šesti subjektů. Obdobně bude postupováno v případě odstoupení od smlouvy jako celku. Členové Konfederace obdrželi pracovní materiál k předpokládanému způsobu zadávání JŘBU a informaci o rozsahu kalamity“, konstatuje generální ředitel Lesů České republiky, s. p., Ing. Jiří Novák a uzavírá: „Zásadně odmítáme tvrzení ČAPLH, že jsme uznali jejich oprávněnou kritiku. Z jejich strany se nejednalo o oprávněnou kritiku, ale o naprosto nesmyslný mediální útok, který se navíc nezakládal na pravdivých tvrzeních. Řešení po vichřici z 25. 6. 2008 vychází z toho, že území České republiky bylo postiženo nerovnoměrně. Někde jsou škody na lesích minimální nebo žádné, naopak jinde jsou vyšší než po Kyrillu“.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz