Ve Staré Knížecí Huti u Tachova proběhl Den Českého lesa

Ve Staré Knížecí Huti u Tachova proběhl v sobotu 14. 6. 2008 „Den Českého lesa“. Akci uspořádaly Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Přimda spolu s AOPK ČR – Správou Chráněné krajinné oblasti Český les, pod záštitou náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olgy Kalčíkové.

Program sobotního Dne Českého lesa ve Staré Knížecí Huti u Tachova byl víc než nabitý. K vidění bylo zapálení historického milíře na dřevěné uhlí, experimentální tavba železa, nechyběla prezentace státního podniku Lesy České republiky, s. p., prezentace CHKO Český les a tachovského muzea. Akci ozdobilo vystoupení divadelního spolku Komedyjanti Tachov, samozřejmě nechyběla ukázka dravců. V rámci Dne Českého lesa proběhl pro děti Den s LČR, během kterého si mohly otestovat své znalosti o lese a seznámit se s prací lesníků. „Akce předčila naše očekávání, návštěvnost byla mnohem vyšší než jsme čekali, přišlo na 800 lidí“, řekl Ing. Václav Lidický z Lesní správy Přimda.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz

web: www.lesycr.cz