Tiskové zprávy

Ředitelem Lesů ČR byl jmenován Jiří Novák

Lesy České republiky mají od dnešního dne nového generálního ředitele. Ministr zemědělství ČR pan Petr Gandalovič jmenoval ing. Jiřího Nováka, který dosud působil jako ředitel Správy Krkonošského národního parku. Nový generální ředitel byl komisí vybrán z osmnácti kandidátů. Ing. Jiří Novák (47) vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Posléze pracoval na několika pozicích v lesním závodě Maršov. Od roku…

11.12.2007 Celá zpráva

LČR rozvíjejí spolupráci s Bavorskými státními lesy

Zástupci státního podniku Lesy České republiky (LČR) a Bavorských státních lesů (BaySF) chystají 6. 12. 2007 v Hradci Králové další z pracovních jednání, které se bude konat na ředitelství Lesů ČR, s. p. Setkání má přinést další vzájemnou výměnu informací, tentokrát zaměřenou na představení nástrojů interní a externí komunikace.Obě strany už v tomto roce absolvovaly několik společných akcí, kde navázaly…

05.12.2007 Celá zpráva

LČR VYHLÁSILY OBCHODNÍ VEŘEJNOU SOUTĚŽ NA PRODEJ DŘÍVÍ Z MOKRÉHO SKLADU V ŽELEZNÉ RUDĚ

Lesy České republiky, s. p. vyhlásil standardním a transparentním způsobem veřejnou obchodní soutěž (VOS) na prodej dříví z mokrého skladu v Železné Rudě. VOS je vyhlášena dle zákona č. 513/91 Sb. podle ust. § 281 a násl.Celkem se jedná o prodej cca 10 000 m3 smrkových výřezů III. třídy jakosti pro pilařské zpracování. Prohlídka dříví na mokrém skladu proběhne dne…

03.12.2007 Celá zpráva

Biomasa – společný projekt Lesů České republiky s. p. a Královehradeckého kraje

Projekt vychází z ratifikované deklarace o spolupráci a partnerství mezi LČR, s. p. a Královéhradeckým krajem. Zpracování klestu na energetickou biomasu se opírá o základní principy, které byly deklarovány v úvodu přípravy projektu a před tím i v přístupových dohodách mezi naším státem a EU, kdy do roku 2010 máme pokrýt 8% výroby energií z obnovitelných zdrojů. Toto, se kromě jiného může podařit za předpokladů, že…

27.11.2007 Celá zpráva

Lesy ČR zveřejnily jména odborníků, kteří budou řídit klíčové úseky

Lesy ČR dnes zveřejnily jména odborníků, kteří budou řídit klíčové úseky.Řízením ekonomického úseku státního podniku Lesy ČR byl pověřen do doby jmenování ekonomického ředitele Ing. Zdeněk Sýkora. Ing. Sýkora se narodil v roce 1955 v Klatovech a vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze – Fakulta zahraničního obchodu. Pracoval mimo jiné jako výrobní ředitel – Compañía General de Fósforos Sud Americana s.a.…

02.11.2007 Celá zpráva

Ekonomický a obchodní ředitel Lesů ČR končí ve funkci

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. pověřený výkonem funkce generálního ředitele Lesy ČR, s. p. odvolal k 31. říjnu 2007 Ing. Miluši Kadeřávkovou z postu ekonomického ředitele a Ing. Bohumila Kose z pozice obchodního ředitele státního podniku.Oba členové managementu plnili priority svých úseků, a tím přispívali k dosažení vytýčených cílů Lesů ČR, s. p. pro rok 2007. LČR počítají s profesním potenciálem Ing. Miluše Kadeřávkové…

31.10.2007 Celá zpráva

Má dřevozpracující průmysl skutečný zájem o dříví ?

K zajištění stability a rovnoměrnosti dodávek dříví v letech 2008 – 2010 Lesy České republiky, s. p. v tomto týdnu dokončí vyhodnocení informací o nabízeném množství dříví pro rok 2008. Se znalostí disponibilního množství a sortimentů dříví jsou schopny započít konečnou fázi vyjednávání o uzavření obchodních smluv s odběrateli dříví pro následující tříleté období.Představený Obchodní model Lesů ČR je připraven a plně funkční -…

31.10.2007 Celá zpráva

Státní podnik Lesy České republiky úspěšně absolvoval certifikační audit dalších systémů managementu

Dne 26. října 2007 Lesy ČR, s. p. završily zavádění systému environmentálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001:1999. Současně státní podnik prošel dozorovým auditem už zavedených systémů managementu kvality a spotřebitelského řetězce lesních produktů.Externí audity prokázaly, že prověřované systémy vyhovují požadavkům konkrétních systémových norem a jsou efektivně…

29.10.2007 Celá zpráva

LČR popírají zavádějící informace v časopise EURO

Lesy ČR, s. p. (LČR) zásadním způsobem nesouhlasí s článkem Čestmíra Klose zveřejněném v časopise EURO dne 22.10.2007. Kromě dalších nesrovnalostí se v textu autor snaží podsouvat veřejnosti nepřesné konstrukce a dopouští se nepodložených závěrů ohledně ekonomických výsledků LČR v minulých obdobích a zadávání výběrových řízení v letech 2004 a 2005.Proto považujeme za nutné, alespoň podstatné informace uvést na pravou míru. Transformační a privatizační…

24.10.2007 Celá zpráva

Lesy ČR, s. p. se důrazně ohrazují proti článku Hospodářských novin

Dne 18.10.2007 otiskly Hospodářské noviny článek redaktora Martina Maříka „Stát ztrácí ve svých lesích stamiliony“. Autor píše o propadu zisků firmy ve srovnání s rokem 2006. Ten dává do příčinné souvislosti s neuzavřenými dlouhodobými smlouvami na práce v lesích. Článek je zavádějící a nezakládá se na faktických údajích.Hospodářský výsledek firmy byl v roce 2006 ve výši 2,295 mld. Kč před zdaněním, rekordní…

19.10.2007 Celá zpráva