Bez lesních cest se neobejdeme

Datum publikace:

lesni-cesty-800_350x262.jpg

Budování a údržba lesní dopravní sítě jsou velmi časově i finančně náročné. Jenom samotná Lesní správa Ještěd utratí ročně za údržbu lesních cest průměrně 5.000.000,- Kč. Nové lesní cesty jsou budovány s ohledem na způsob obhospodařování lesa a volbu dopravních prostředků. V dnešní době jsou hojně využívány speciální lesní stroje, tzv. harvestory, které pracují nejčastěji v kombinaci s vývozními soupravami a kamiony. Tento způsob dopravy dřeva je výrazně odlišný od dřívější kombinace motorové pily, traktorů a následně kamionů.

Každým rokem zvyšujeme počet kvalitních cest, které zpravidla kopírují trasy starých komunikací. Ve špatně zpřístupněných lokalitách trasujeme cesty nové. Přestože je podle lesního zákona vjezd motorovými vozidly na lesní cesty zakázán, rozšířeným nešvarem je v poslední době vjíždění do lesních porostů na motocyklech nebo čtyřkolkách. Nejenže po této jízdě vznikají v lese erozní rýhy, ale jsou rušeni ostatní ukáznění návštěvníci lesa, zvěř nemá v lese klid, koncentruje se v nepřístupných místech, kde následně působí škody na porostech.

Kategorie lesních cest

Lesní cesty rozdělujeme podle důležitosti a sjízdnosti do čtyř kategorií:

  • 1L – cesty s celoročním provozem, vozovka je zpevněná a umožňuje zimní údržbu – jsou to páteřní lesní cesty.
  • 2L – cesta se sezonním provozem, vozovka je zpevněná, většinou štěrková, prašná – tyto cesty zpřístupňují větší lesní celky, tzv. oddělení a ústí většinou na 1L cesty.
  • 3L – přibližovací cesty, tzv. traktorky nebo svážnice, jsou sjízdné pro terénní vozidla, po těchto cestách se dostaneme k jednotlivým porostům.
  • 4L –  přibližovací cesty nebo linky, slouží ke zpřístupnění porostního nitra, je sjízdná pouze pro traktory nebo speciální lesní stroje.

Dále v lese rozlišujeme tyto komunikace:

  • lesní stezka – je navrhována podle účelu, např. cyklostezka apod.
  • lesní pěšina – je přístupná pouze pěšky a spojuje jinak nepřístupná místa, jsou to například turistické stezky.

Text a foto: Ing. Václav Köhler

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód