Biologická ochrana lesa s důrazem na lesní ptactvo

Datum publikace:

Biologická ochrana je jedním ze základních preventivních opatření. Součástí přeměny lesů do stavů blízkého přírodě je podpora přirozených nepřátel lesních škůdců, respektive zlepšení životního prostředí ptactva.

Vyvěšování ptačích budek má význam nejen pro ochranu ptáků, ale je i velmi důležitým prvkem biologické ochrany lesů. Ptáci se soustřeďují v místě výskytu a šíření škodlivého hmyzu a dokážou likvidovat jeho různá vývojová stadia (vajíčka, housenky, housenice).

Na revírech LČR jsou každoročně vyvěšovány a doplňovány desítky budek pro různé druhy lesních pěvců, ať je to pro sýkory, brhlíky či šoupálky. Tito ptáci jsou schopni během hnízdění spořádat velké množství různých hmyzích škůdců.

K podpoře hnízdění některých druhů sov (například puštíka, kalouse) slouží též budky sovníky. Sovy dokážou velmi výrazně eliminovat výskyt myšovitých hlodavců na lesních pasekách či v oplocenkách. Nedostatek hnízdních příležitostí zapříčinil úbytek sov v některých oblastech. Je proto nezbytně nutné vytvářet pro ně v lesních porostech a parcích vhodné životní podmínky.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód