Černá Hora spolupracuje na výzkumu lesního ekosystému

Datum publikace:

Lesní správa Černá Hora spolupracuje s Ústavem ekologie lesa Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Na revíru Kuničky se poblíž obce Němčice nachází výzkumná stanice Rájec – Němčice. Stanice byla vybudována pro studium lesního ekosystému smrkového lesa v roce 1975.
vyzkumna-stanice.jpg 

Bylo oploceno přibližně 11 hektarů lesa a stanice byla vybavena potřebnou měřicí technikou. Instalována byla zařízení pro měření vodní bilance, opadoměry – zařízení, která zachycují opadané jehličí, listí a větvičky a čidla pro měření porostního klimatu a další přístroje. Byly provedeny základní průzkumné práce, změření všech stromů, rozbor půdy a pokračoval již dříve započatý výzkum lesního hmyzu.

Člověk a biosféra

V letech 1975 až 1980 probíhal ve stanici dílčí projekt programu UNESCO Člověk a biosféra, který se zabýval důsledky intenzívní mechanizace a holosečí v čistých smrkových lesích na stanovištích středních nadmořských výšek.

Pro studium byla vybrána čistá smrková monokultura v oblasti Drahanské vrchoviny. Hodnoceny byly ekologické důsledky holosečné obnovy lesa na půdu, stabilitu a ochranu ekosystému a jeho produkční schopnosti. Výsledky byly zveřejněny v odborných publikacích. V roce 1981 byl zahájen další experiment, tentokrát se založením porostu na holině řadovou výsadbou směsi smrku a buku v různých poměrech a směsi buku s modřínem. Vyhodnocování produkce tohoto porostu pokračuje i v současné době, kdy je sledován také vliv různých způsobů výchovy.

Příprava výzkumu

Po změně společenských poměrů v roce 1989 a transformaci lesního hospodářství v roce 1992 byla činnost ve výzkumné stanici méně intenzívní. V posledních letech ale došlo k oživení kontaktů mezi pracovníky univerzity a lesního provozu a k navázání na předchozí spolupráci.

Výzkumní pracovníci zpracovávají záměry lesnických zásahů ve výzkumné stanici a jejím těsném sousedství vždy na rok dopředu. Záměr je projednán s lesní správou a zapracován do projektů lesnických činností. Revírník pak ve spolupráci s pracovníkem univerzity provede vyznačení zásahů v terénu a zajistí realizaci naplánovaných zásahů dodavatelskou firmou, která provádí lesnické práce v příslušném území. Zásahy jsou vždy prováděny za přítomnosti pověřeného výzkumného pracovníka i revírníka.

Les a dřevo

V současné době je ve stanici realizován výzkum Les a dřevo. Zaměřuje se na vliv výchovných zásahů na porostní prostředí, obnovu smrkové monokultury vzhledem k přeměně druhové skladby, monitoring mikroklimatu lesa i místního klimatu, monitoring vývoje vlastností půdy a také na koloběh uhlíku v ekosystému různých vývojových fázích lesa

vyzkumna-stanice-800_301x225.jpg
Na revíru Kuničky se nachází výzkumná stanice
Rájec – Němčice

Formou umělé obnovy malými kotlíky byly do mýtně zralé smrkové monokultury vnášeny buk a jedle. Poté byl doplňován přirozenou obnovou smrk a vtroušené douglasky. Na podporu přirozené obnovy bylo provedeno i prosvětlení porostu. V porostu byl proveden také výchovný zásah směřující k podpoře buku a modřínu na úkor smrku s cílem dalšího sledování vývoje porostu. V letošním roce budou založeny dva nové kotlíky zalesněné douglaskou.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód