Frýdlantsko – rok od povodní

Datum publikace:

Již rok uplynul od ničivých povodní, které postihly Liberecký kraj a především Frýdlantsko. Závěr letošního července nám svou velkou vodou tyto tragické události důrazně připomenul, naštěstí tentokrát bez výraznějších škod.
rok-od-povodni-301.jpg 

Přesto, že bylo již odvedeno velké množství práce, škody způsobené v loňském roce si žádají ještě další čas. Státní podnik Lesy České republiky investoval do oprav desítky milionů korun a zároveň velké množství energie svých pracovníků.

Pokud budeme projíždět místy, které srpnová povodeň roku 2010 mohutně zasáhla, uvidíme již sice opravené domy, mosty a silnice, ale i velké množství práce, která na majitele pozemků, budov a silnic teprve čeká. Bylo investováno mnoho finančních prostředků a další významné akce ještě čekají na realizaci.

V lesích, které obhospodařuje Lesní správa Frýdlant, likvidace škod začala v první možné chvíli a na odstraňování škod se průběžně intenzivně pracuje.

Způsobená škoda na majetku Lesů ČR ve Frýdlantském výběžku byla vyčíslena na cca 55 milionů korun. Došlo především k poškození povrchů cest, mostků, propustí, příkopů a v určitých  oblastech i k zanesení lesních porostů odpadem různého druhu, který voda spláchla při své ničivé cestě z měst a vesnic. V loňském roce bylo již proinvestováno do nutných oprav, zpřístupnění a sanací nejvíce poškozených míst 24 mil. Kč.  Pro letošní rok se počítá s finančními prostředky ve výši více než 30 milionů korun. Tato částka by měla zhruba pokrýt celkovou sanaci škod, i když na mnoha místech v lesích zůstanou stopy po velké vodě patrné ještě několik let. Mezi nejvýraznější poškození v Jizerských horách patří bezesporu sesuvy na Smědavské hoře, jinak řečeno mury. Okolo sanace těchto sesuvů proběhla i odborná diskuse. Jedním ze závěrů bylo především zajistit v co nejkratší době bezpečnost dopravy na smědavské silnici. Na rybníku „Zátiší“, který je v majetku Lesů ČR, došlo k protržení hráze a z tohoto důvodu zůstává tento rybník v letošním roce bez vodní hladiny a v současné době se intenzivně pracuje na jeho opravě.

Letošní rok je tak více než kdy jindy náročný pro pověřené technické pracovníky a vyžaduje jejich maximální pracovní nasazení. Opravy cest, mostků a dalších prvků lesní infrastruktury nespočívají jen ve spolupráci se samotnou stavební firmou, která samotnou realizaci provádí. Kolem každé jednotlivé akce se vždy roztáčí kolotoč administrativních prací: zpracování projektu, zajištění stavebního povolení, vyhlášení a zajištění výběrového řízení atd. V tuto chvíli se zdárné dokončení díla a viditelný výsledek zdá ještě hodně daleko.

Při opravách povodňových škod byla uplatněna i spolupráce jednotlivých organizačních jednotek v rámci Lesů ČR. Na Frýdlantsku působila a výrazně napomohla při likvidaci toho nejhoršího i skupina pracovníků z Lesního závodu Boubín se svou mechanizací. Zároveň na Lesním závodě Boubín proběhla i finanční sbírka na pomoc postiženým povodní. Vybrané finanční prostředky byly v podobě nových domácích spotřebičů rozděleny mezi poškozené zaměstnance LČR.  Za tuto pomoc jim patří jistě velký dík.

V posledních letech dochází v naší republice k větším či menším povodním celkem často. Státní podnik tak každoročně vynakládá finanční prostředky v řádu stovek milionů korun jak na sanaci povodňových škod, tak i na opatření preventivního charakteru.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód