Voda a kámen v revíru Nový Dvůr

Datum publikace:

Hustě zalesněné území o ploše přibližně 2000 hektarů nacházející se v okolí Nového Dvora u Žihle spadá do okresu Plzeň sever. Vodních a kamenných krás zde není málo. Většinu území pokrývají jehličnaté lesy s dominancí smrku, a tak by se zprvu mohlo zdát, že vodní a kamenné prvky jsou skryty před zraky lidí, jako kdyby ukrývaly svá tajemství…

 

Voda zde má mnoho podob jak přírodních, tak člověkem upravených, stejně jako prvky kamenné. Mnoho pramenišť a studánek vábí potulné vandrovníky k lesnímu přípitku. Člověkem zbudované vodní plochy jsou již v těsné blízkosti Nového Dvora.

Jedná se o soustavu rybníků, největší ze všech rybníků z okolí náleží právě k této soustavě a název vše potvrzuje, jde o Velký rybník. U druhého ze zmiňované soustavy se pod lesem ukrývá kamenný smírčí kříž dobře patrný ze silnice ze směru od Nového Dvora na Rabštejn nad Střelou. Patrně sloužil jako hraniční znamení, ale kdo ví? Obecný význam smírčích křížů je jiný. Nejčastěji byl postavený na místě, kde byl spáchaný hrdelní zločin či se stalo neštěstí a dotyčný viník se mimo jiné i vykoupil tím, že postavil smírčí kříž.

Dalším z výrazných vodních ploch je rybník Černý nedaleko již zmíněné soustavy rybníků. Voda je opravdu tmavá, přitékající z rašelinišť a možná právě proto vznikl název rybníka. Severně od Nového Dvora se nachází Petrův rybník s místním názvem Petrák, v těsné blízkosti rekreačního areálu Sklárna. Severně od tohoto rybníka se ukrývá rybníček s místním názvem U spálené hájovny. A za zmínku stojí i rybník severozápadně od Nového Dvora, nazývaný Suchý, neboť dno bylo narušeno a dlouho tato retenční nádrž byla opravdu suchá, ale od roku 2012 je obnovená a zas plná průzračné vody. V lesích se ukrývají odvodňovací systémy stružek a struh odvádějící v deštivých obdobích vodu do retenčních nádrží či na lesní cesty, aby les nebyl trvale zamokřen.

Dalším krásným přírodním úkazem síly vody je řeka Střela meandrující a zařezávající se do údolí. Obtéká například skalní ostroh, na kterém se tyčí středověké městečko Rabštejn nad Střelou, a přestože nemá dostatek vody pro oblíbené sjíždění vodáky,(jen v jarním období při vypouštění Žlutické přehrady je řeka sjízdná) tak voda zde teče velmi rychle, jak i v tomto případě název řeky napovídá. A právě zde v Rabštejně se voda a kámen setkávají. Krásný kamenný obloukový středověký most, údajně třetí nejstarší v Čechách, postavený králem a císařem Karlem IV., ve spodní části patrně gotický, ladně protíná řeku. Dříve most zdobila socha sv. Jana Nepomuckého, červený dřevěný kříž a chrliče vody po stranách mostu. U mostu na strmém skalním svahu se odlamují kusy šedavých břidlic, které zdobí střechy nejednoho domu v Rabštejně a dokonce i střecha chrámu sv. Víta v Praze a střecha Karlštejna má původ v místní břidlici. Těžba se v roce 1972 ukončila pro téměř celé vyčerpání lomů. Dále by se mohla narušit statika místních domů na hradním vrchu a krom toho ochranný režim přírodní rezervace Střela, vyhlášené roku 1976 již nepřipouštěl další těžbu. Tak tu stříbrnošedé placaté destičky krášlí zídky zahrad, zbytky obranných městských hradeb, tvoří opěrné zídky v říčních březích a lákají kolemjdoucí k házení žabek do vody či ke křesání libých hřejivých zvuků anebo pouze k vzpomínce dávných časů, kdy prapředci mohli na takovéto destičky psát.


RN Suchý rybník po dokončení rekonstrukce v roce 2012

A nejen takové kamenné útvary se v okolí Nového Dvora nabízí. Severovýchodním směrem ukrývá místní les tajemné balvany různých seskupení působící jako skalní města éterických bytostí. Kamenné řady, pyramidy, viklany, hřiby, obličeje, oltáře, dolmenová brána apod. Vše dohromady má neobyčejnou sílu a stačí se jen zastavit a nadechnout.

Z člověkem vytvořených kamenných krás může za zmínku stát gotická zřícenina hradu v již zmiňovaném Rabštejně nad Střelou či kamenná socha Sv. Augustina též na Rabštejně. Zde se skrývá i další ze smírčích křížů, a to u kamenného mostu na straně k městečku. Kamenné sochy z aleje světců vedoucí z Rabštějna směrem k Manětínu byly rozestavěny z původních míst po Rabštejně. Ještě jedna ze zajímavých soch, socha Sv. Pelegrina se ukrývá na rozcestí v lese u Nového dvora.

Kde symbolika vody a kamene může začít a kde skončit? Kde ji propojit? Co třeba židovský zapomenutý hřbitov, schován na samém skalním ostrohu v srdci Rabštejna nad Střelou? Opracované kamenné desky, kamenné kříže, břidličnaté kamínky poskládané v pyramidkách pro vzpomínku. A kde je zmiňovaná voda? Jedna kapka postačí. Slaná kapka člověka zastaveného v přítomném okamžiku v myšlenkách nad začátkem a koncem…

Použitá literatura  zdroje:
DVOŘÁK,HOLEČKOVÁ.HAVRANNÍ KÁMEN Z ŘEKY STŘELY.2007,
www.mapy,cz.
www.wikipedie.cz  

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód