Jak se u nás vede bobru evropskému

Datum publikace:

bobr-301.jpg 

 

V polovině 18. století došlo na našem území, tak jako v mnoha dalších evropských zemích, k vyhubení bobra ve volné přírodě. V roce 1773 byl založen umělý odchov bobrů v Červeném Dvoře u Českého Krumlova. Kvůli přísné ochraně se jejich počty začaly rychle zvyšovat a z umělých chovů se bobři začali navracet zpět do přírody. To vedlo k obavám z narušování hrází, z toho důvodu se bobři opět začali lovit – až roku 1882 vymizeli z naší fauny úplně.

Kožešina, maso, stroj

Bobr se ovšem v průběhu staletí nelovil jenom jako ničitel hrází, za nebývale cennou se považovala jeho kožešina. Bobří maso lidé tradičně pojímali jako rybí (kvůli bobřímu šupinatému ocasu), takže ho mohli konzumovat i v době půstu. V neposlední řadě byl hodně ceněn také tzv. „bobří stroj“ čili „castoreum“, výměšek kožní žlázy používaný ve voňavkářství a lékařství. Léčebný účinek je dán přítomností kyseliny salicylové, kterou obsahuje vrbová kůra, jedna ze složek potravy bobra. V lidovém léčitelství se proto používal při nachlazení a chřipce, mírnil bolesti v kloubech a svalech. Podle úředního řádu apothekářského stál v roce 1592 jeden lot (16,06 g) castorea pět grošů. Na Třeboňsku se ještě v 19. století platilo za obě žlázy castorea 100 – 200 zlatých.

Bobr se vrací

Tento náš největší hlodavec, vážící až 30 kg, se začal vracet do zdejší přírody kolem 80. let minulého století. Jeho přítomnost byla zjištěna na základě pokácených stromů i poblíž řeky Radbuzy, a to v lokalitě, kterou místní nazývají „Šmelc“, správně Ferdinandovo údolí nad vesnicí Srby. V současné době se bobr nachází i na jiných teritoriích v povodí Radbuzy, kácí tu stromy, staví hrady a hráze, čímž spoluovlivňuje vývoj místního prostředí. Místo výskytu bobra kolem obce Železná patří do území Natura 2000 a na jeho ochranu je zde vyhlášeno zvlášť chráněné území Václavský a Kateřinský potok.

Bobr evropský se řadí mezi zvláště chráněné živočichy v kategorii silně ohrožených živočichů. Ten, kdo hodlá odstranit bobří stavbu, měnit výšku hladiny vodního toku nebo odstraňovat dřeviny sloužící bobrům za potravu musí mít předem udělenou výjimku od příslušné správy CHKO.

Ing. Karel Přibáň
lesní správce LS Horšovský Týn

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód