Jarní seminář PRO SILVA BOHEMICA

Datum publikace:

prosilvabohemica-800_301x225.jpg

Přednášky se konaly v sále Zámeckého hotelu a po úvodních slovech ředitele národního parku, starosty a zástupců MZe a MŽP přednesl referát o „Přestavbě borových monokultur v Sasku“ pan Dirk-Roger Eisenhauer z Německa. Následovaly přednášky Jiřího Součka na téma „Přehled zkušeností z přestaveb borových monokultur v zahraničí“, pánů Karla Pulkraba a Jiřího Remeše „Modelové ekonomické hodnocení tří hospodářských způsobů“ a pana Milana Hrona „Lze hospodařit ekologicky, ekonomicky a sociálně v obecních malolesích?“. S konkrétními opatřeními v Národním parku Podyjí posluchače seznámili pan Tomáš Vrška, Jaroslav Ponikelský a Milan Pořízka.

Ještě večer 6. května se konala výroční členská schůze PRO SILVA BOHEMICA, byl zhodnocen rok 2009 a proběhlo seznámení členů s plánem akcí na rok 2010. Také došlo na hodnocení činnosti hnutí PRO SILVA BOHEMICA, neboť od jeho založení v letošním roce uplynulo již 15 let.

Venkovní část semináře se konala v Národním parku Podyjí a byla rozdělena do dvou částí. První okruh byl zaměřen na přestavbu mladých borových monokultur v porostech postižených v závěru roku 1995 sněhovou kalamitou, kde byly uplatňovány odlišné postupy jejich obnovy. Druhý exkurzní okruh byl směřován do lokality „Pyramida“. Zde se jednalo o porosty s dominantním zastoupením borovice, ve kterých od roku 1996 probíhá jejich postupná přestavba na porosty s odpovídající dřevinou skladbou.

Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.
lesní správce

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód