Katastrální dub v Hrádku – významný památný strom na revíru Stéblová

Datum publikace:

Lidé přiznávají stromům mnoho významů, především však jejich užitečnost, jelikož dřevo je jedním z nejstarších obnovitelných materiálů, které se lidstvo naučilo využívat. Uznávají, že stromy mají své místo v krajině, uvědomují si, že stromy rozhodují o jejím charakteru, utváří krajinný ráz daného místa. Ovšem méně je známo, že stromy předávají i svědectví o dávné minulosti – žijí o tolik desítek či stovek let déle než lidé. A dovedou i po svém „vyprávět“ pomocí letokruhů, ale i přeneseně pověstmi a svědectvím o místě, kde stovky let rostou.

 

Mimořádně významné stromy, které zasluhují zvláštní ochranu, lze podle zákona o ochraně přírody a krajiny vyhlásit za památné stromy. V terénu jsou označeny tabulemi Památný strom nebo Památné stromy. Za památné se vyhlašují stromy, které například vynikají svým vzrůstem, věkem, jsou významnými krajinnými dominantami, nebo se jedná o historicky cenné dřeviny, které jsou památníky historie, připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje.

V současné době je na území Pardubického kraje takto vyhlášeno přes tři sta památných stromů, jejich skupin či stromořadí, přičemž 39 z nich se nachází na pozemcích s právem hospodařit Lesů České republiky, s.p. Informace o těchto památných či dalších významných stromech lze najít ve veřejně přístupné aplikaci Významné stromy LČR. Jsou zde uvedeny základní údaje o daném památném stromu, včetně fotografií a polohy v mapě.

Jeden z těchto významných památných stromů se nachází i na lesní správě Choceň, revíru Stéblová. Jedná se o Katastrální dub u obce Hrádek na Pardubicku. Obec Hrádek patří k nejstarším osídlením v kraji a právě mezi touto obcí a obcí Bohdaneč vedla stará dubová alej, jejímž úvodním stromem je zmíněný majestátní Katastrální dub. Průměr jeho kmene dosahuje 684 cm a jeho stáří se odhaduje na 400 – 600 let. Dle dostupných údajů se tak jedná o jeden z nejstarších stromů ve východních Čechách. Své pojmenování získal dle polohy na historickém trojmezí obcí Bohdaneč, Hrádek a Doubravice – dnes Lázně Bohdaneč, Srch (Hrádek) a Pardubice (Semtín). Toto jméno nese již v Josefínskem katastru v roce 1785. O významu celé dubové aleje svědčí i její vyznačení v historických mapách. Svůj význam měla tato alej a Katastrální dub i v době vlády Viléma z Pernštejna na pardubickém panství na přelomu 14. a 15. století, kdy podél této dubové aleje byl vybudován rybník Rozkoš. Dochovaná část této aleje a samotný Katastrální dub tak v současné době stojí na bývalé hrázi tohoto rybníka. Jako památný strom byl Katastrální dub vyhlášen již v roce 1978, zatímco navazující dubové stromořadí bylo za památné vyhlášeno až v roce 1997. Dříve byl Katastrální dub řazen do katastrálního území obce Srch – Hrádek. Dnes je již součástí katastru města Lázně Bohdaneč. V Srchu ho však za svůj považují dodnes a dubové listy s žaludy se dostali i na městský znak.

V loňském roce byl Katastrální dub z prostředků Lesů České republiky, s.p., odborně ošetřen. Toto ošetření bylo provedeno z důvodu zajištění větší stability a bezpečnosti jedince a bylo provedeno certifikovaným arboristou. Plánované posouzení a ošetření navazující dubové aleje probíhá v letošním roce.

Tento památný strom je velmi významný pro své úctyhodné stáří a rozměry, stejně tak je význačný i z kulturně-historického hlediska. Jako stromový veterán má zároveň i vysokou biologickou a ekologickou hodnotu. Katastrální dub v Hrádku proto jistě zasluhuje náležitou pozornost, další péči a ochranu.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód