Král lesa

Datum publikace:

kral-lesa-510_200x266.jpg

Rezervace se nachází ve Zlínském kraji, přibližně 20 kilometrů východně od obce Valašské Klobouky a nedaleko obce Sidonie v oblasti Vlárského průsmyku. Leží na prudším svahu na boční větvi hlavního hřebene Bílých Karpat, v nadmořské výšce 550 metrů.

Hlavním předmětem ochrany je vysoce kvalitní bukový porost, který je typický pro střední polohy Bílých Karpat. Je možné konstatovat, že porost patří v současné době k těm nejlepším na území Bílých Karpat. V současné době je ponechán samovolnému vývoji a jeho struktura se postupně mění v pralesní formu.

V rezervaci se ze zvláště chráněných druhů rostlin, hub a živočichů vyskytuje lilie zlatohlávek, vemeník dvoulistý, holub doupňák, strakapoud bělohřbetý, bělopásek dvouřadý, tesařík alpský, střevlík hrbolatý, lesák rumělkový a dokonce mlok skvrnitý.

Král lesa padl

Větrná smršť, která v kraji řádila 21. června 2007, vyvrátila nejsilnější buk uvnitř rezervace, který se mohl honosit titulem Král lesa. Výřez, který byl zhotoven ve výšce cca 1,3 m, dokumentuje jeho mimořádné dimenze:

Výčetní tloušťka (v 1,3 m): 127 cm
Obvod kmene v 1,3 m: 398 cm
Hmota kmene bez větví a kůry: 26,24 m3
Přibližný věk stromu: 190 let

Zásoba porostu změřená před vichřicí, zhruba 1 200 m3 na hektar lesa, představuje unikátní hodnotu i v evropském měřítku. Názorně tak lze na tomto porostu demonstrovat, že buk jen produktivní až do vysokého věku.

Ing. Jaroslav Turek

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód