Lesní park Klimkovice

Datum publikace:

Ve spolupráci občanského sdružení „Čisté Klimkovice“ a Lesů ČR se již druhým rokem rozvíjí projekt Lesního parku Klimkovice, který se nachází u areálu Sanatorií Klimkovice. Tento lesní park je zaměřen především na dětské návštěvníky, ale mohou zde získat nové informace i příslušníci starší generace.

 

Původní myšlenkou parku bylo napomoci snížení emisí vypouštěných do ovzduší z lokálních topenišť. Toho mělo být dosaženo působením na obyvatele kombinací hracích a informačních prvků zasazených do lázeňského lesa. Z původní myšlenky se však postupem času zrodil bezbariérový ekologický park nedaleko Ostravy.

Lesní park Klimkovice se sestává z naučné bezbariérové stezky, podél níž jsou umístěny informační panely, jež jsou tematicky zaměřeny na procesy v přírodě a vliv člověka na kvalitu ovzduší. Tyto panely hravou formou upozorňují na jednoduché změny v našem chování, které mohou přispět ke snížení emisí, ale také představují místní les, jeho složení, postupný růst a zejména funkce. Podél naučné stezky jsou umístěny esteticky zpracované herní prvky z přírodního materiálu, které mají charakter relaxačních a posilovacích sestav. Tyto prvky jsou citlivě umístěny do okolního prostředí a podporují v dětech tvořivost a obratnost. Návštěvníci především z řad dětí si mohou na umístěné akustické prvky zaklepat, přičemž každý prvek vydává jiný tón. To rozvíjí především rytmiku a hudební sluch. Jiné prvky slouží k fyzické aktivitě dětí, která rozvíjí i jejich schopnosti psychické. Za zmínku stojí také herní prvky, které u dětí podporují rozvoj jemné motoriky. Jako možnost odpočinku jsou zde vybudovány dva altány, z nichž jeden je pojat jako energetická pyramida. V tomto altánu díky jeho unikátnímu tvaru a umístění dochází k hromadění pozitivní energie a k jejímu přenosu na návštěvníky.

Lesní park Klimkovice slouží především jako místo k procházkám lázeňských hostů, ale stále více je tato lokalita využívána také ke krátkodobé rekreaci lidí z přilehlé ostravské aglomerace. Vzhledem k návaznosti značených turistických tras a cyklotras je tato lokalita vhodná k aktivnímu odpočinku pro fyzicky méně i více zdatné návštěvníky. V současné době je zpracovávána II. etapa Lesního parku Klimkovice. Ta spočívá ve vytvoření lesního okruhu přístupného i pro osoby na vozíku. Na této trase budou umístěny odpočívadla, informační tabule a interaktivní prvky zpestřující pohyb lesem. I nadále budou podél trasy umístěny herní prvky a prolézačky pro děti. Lesní okruh povede zajímavým a kontrastním prostředím, kde se střídá jak druhová skladba porostů, tak jejich věkové složení. Proto bude moci návštěvník spatřit jak jehličnaté, tak listnaté, mladé i staré porosty.

Relaxačně-zábavní naučné centrum bylo možné vybudovat díky Programu 2020. Bude sloužit k rekreaci jak lidem z blízkého okolí, tak návštěvníkům lázeňského města Klimkovice, a zároveň je bude informovat o aktuální problematice ostravského regionu.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód