Lesnická exkurze ve Francii

Datum publikace:

Odborné exkurze pořádáme již více než 10 let. Za toto období jsme navštívili především střední a východní Evropu – Polsko, Ukrajinu, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko.

Deparment AIN se nachází severně od Lyonu mezi řekou Saonou a švýcarskou hranicí. Během pobytu jsme zavítali do tří oblastí zmíněného departmentu – Bresse, Dombes a Bugey. Ubytováni jsme byli v městečku Montrevel en Bresse v krásném rekreačním zařízení v kempu na břehu jezera.

Cesta z České republiky byla poměrně dlouhá, proto jsme všichni přivítali bezpečnostní přestávku, při níž jsme si prohlédli město Dijon, metropoli Burgundska. Mimo jiné jsme navštívili kostel sv. Benigne, kostel Notre-Dame, Muzeum krásných umění a botanickou zahradu s arboretem.

Topolové plantáže

V neděli 8. 5. 2011 jsme se hned po snídani vydali do nedalekého městečka Brou, kde jsme si prohlédli místní gotický kostel, ve kterém se nachází hrobka savojských vévodů. V přilehlém klášteře je muzeum francouzského, vlámského a italského umění z období 15. až 20. století a dále muzeum sochařských z 12. až 17. století. Odtud jsme se přesunuli do soukromého zámku Flécheres – bývalého letního sídla hugenotského starosty Lyonu z počátku 17. století. Zámkem nás prováděl jeho majitel, který jej postupně obnovuje a účelně modernizuje.

prohlidka-topolovych-planta_290x217.jpg
  Prohlídka topolových plantáží

Odpoledne jsme zavítali na legendární skálu Solutré, kde se nachází paleontologické náleziště a muzeum. Den jsme zakončili v městečku Cormoranche Sur Saone na majetku pana M. Jean Rabuela, víceprezidenta francouzské asociace sdružující pěstitele topolů. Zde jsme si prohlédli topolové plantáže a pan Rabuel nás informoval o základních principech jejich pěstování. Topolové dříví zpracovává ve vlastním provozu a převážně z něj vyrábí přepravky na ovoce a zeleninu, košíky a obalový materiál.   

Majetek paní Pradel a státní lesy

V pondělí 9. 5. 2011 jsme dopoledne zavítali na majetek paní Pradel v rovinaté oblasti Dombes, která vlastní 220 ha pozemků, z toho 30 ha rybníků, 70 ha lesů a 100 ha polností. Zde jsme zhlédli střední les tvořený převážně dubem a habrem s vysokým zastoupením kaštanu setého, vysoký les středních poloh a rybniční systém. Zajímavostí zde bylo, že majitelka dala přednost pronájmu všech pozemků pro myslivecké hospodaření před hospodařením lesnickým. Po obědě jsme se přesunuli do lesních porostů v okolí města Bourg an Bresse, které spravují francouzské státní lesy (Office National des Forêts). Věnovali se nám pan M. David Pivot (místní revírník) a pan M. Stéphane Dumas, kteří nám prezentovali především způsoby podrostní obnovy DB porostů, organizační strukturu státních lesů a systém jejich práce.

prohlidka-lesnich-porostu_290x217.jpg   Prohlídka lesních porostů u paní Pradel ucastnici-exkurze_290x217.jpg Účastníci exkurze ve státních lesích v okolí
města Bourg an Bresse

Návštěva rodinné pily

Poslední den naší exkurze jsme zavítali do městečka Maillant v podhůří Jury, kde jsme si prohlédli rodinnou, moderní pilu C. Ducret se stoletou tradicí. Roční pořez je cca 60.000 m3 dříví, které si sami vytěží v okolních lesích buď vlastních, obecních, státních nebo soukromých. Kromě klasického řeziva produkují různé druhy palubek a dodávají dřevěné stavby od jednoduchých přístřešků (např. pro zahrádky či domácí zvířata) až po složitější stavby typu stodol včetně přístaveb k domům. Po provozu nás provázel pan M. Stéphane Besancon, vedoucí pily. Od roku 2003 existuje v regionu systém podpory obnovy lesních porostů, kdy se na podpoře soukromých vlastníků finančně podílejí majitelé pil, obce a úřad departementu (správní kraj). Dále jsme navštívili opět francouzské státní lesy v krasové horské oblasti Jury v nadmořské výšce okolo 1.000 m n. m. V dřevinné skladbě zde převažoval smrk ztepilý a jedle bělokorá. Těžbu zde provádějí metodou cílových tloušťek.   

prohlidka-pily_290x217.jpg
Prohlídka pily
prohlidka-pridruzene-vyroby_290x217.jpg
Prohlídka přidružené výroby pily

Během exkurze jsme také ochutnali některé z místních specialit. V městečku Brénod jsme navštívili výrobnu sýrů a v městečku Cerdon výrobnu šumivých vín.

Celou exkurzi připravili pánové Jan Paleček a Michal Paleček z Prahy, kteří pro nás měli přichystaný perfektní lesnický i další program, za což jim patří poděkování. To náleží i všem účastníkům exkurze, neboť po celou dobu mezi nimi panovala pohodová atmosféra. 

Ing. Jiří Pňáček, Ph.D.
lesní správce LS Jeseník

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód