Lesy ČR připravují naučnou stezku zaměřenou na pohraniční opevnění

Datum publikace:

V lokalitě u Křížového buku plánuje Lesní správa Rumburk realizovat naučnou stezku zaměřenou na pohraniční opevnění v Lužických horách z roku 1937. Předpoklad zahájení je v 1. pololetí roku 2011. Cílem plánované akce je seznámit širokou veřejnost s místními historickými reáliemi v autentickém prostředí.
bunkr-01-301.jpg 

Československo mělo před druhou světovou válkou uzavřené spojenecké smlouvy s Francií, Sovětským svazem (zaměřené proti tehdejšímu Německu) a s Rumunskem a Jugoslávií (proti tehdejšímu Maďarsku). Budovaný systém opevnění měl ztížit postup Wehrmachtu po dobu, než spojenci (především Francie), stačí mobilizovat a zahájit ofenzívu na západě Německa.

Základním prvkem pevnostních linií byly dva sledy lehkých objektů podél státní hranice a na vnitrozemských příčkách. Těžké objekty se stavěly jen na nejvíce ohrožených lokalitách. Trasy lehkého opevnění byly voleny s ohledem na maximální využítí přírodních překážek., které byly doplněny o překážky umělé. Plán výstavby předpokládal realizaci téměř 16 000 objektů lehkého a téměř 1 300 objektů těžkého opevnění. V letech 1935 až 1938 se podařilo dokočit úctyhodných 10 012 objektů lehkého opevnění a 226 izolovaných objektů těžkého opevnění. V době mobilizace, v září roku 1938 byla většina objektů vyzbrojena, obsazena a připravena k obraně.

Řada objektů pohraničního opevnění je v posledních letech předávána Armádou České republiky majitelům pozemků pod objekty. Tento postup je zvolen rovněž v případě pozemků ve správě LČR,s.p. V Lužických horách bylo do dnešní doby převzato celkem devět objektů lehkého opevnění  v lokalitách Všemily a Křížový buk ( mezi obcemi Líska a Chřibská ). Tyto bunkry spadaly pod velení tehdejšího II. armádního sboru a byly součástí „Lehkého opevnění v Lužisckých horách“, stavebního úseku N1 Studený.

Typickým  objektem stavebního úseku N1 Studený je typ A 140:

schema-bunkru_450x194.jpg

V lokalitě u Křížového buku plánuje Lesní správa Rumburk  realizovat naučnou stezku. Předpoklad zahájení je v 1. pololetí roku 2011. Cílem plánované akce, spadající do „Programu 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“,  je seznámit širokou veřejnost nejen s pohnutou historií a událostmi roku 1938 v našem kraji, ale i s historií čsl. opevnění z let 1935 až 1938 obecně.

Naučná stezka bude navazovat a tvořit funkční celek k bývalé hájovně na Křížovém buku.  V bývalé hájovně je umístěna expozice dobové výzbroje a výstroje Československé armády, ukázky vnitřního vybavení objektů lehkého opevnění a množství dobových fotografií a map. To vše z iniciativy znalce problematiky a nadšence pro věc, pana Hamáka. Prohlídky expozice probíhají vždy o víkendech v letní prázdninové sezóně, popř. individuelně po předchozí domluvě u majitele.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód