Lesy ptákům, ptáci lesům

Datum publikace:

syc-rousny-301.jpg 

Zaměření na doupné živočichy

Od té doby LČR s Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině podepsaly další tři dohody, prostřednictvím kterých LČR doposud poskytly finanční podporu ve výši celkem 400 000 korun. Obsahem těchto smluv je chránit stanoviště dutinových živočichů – doupné a odumřelé stromy, ve kterých se mohou ukrývat a hnízdit ptáci i další živočichové (netopýři, plchové či veverky). Řada ptáků hnízdících v dutinách si neumí sama dutinu vydlabat – například sýkory, lejsci, rehek zahradní, holub doupňák, krutihlav nebo brhlík. Jsou tak odkázáni na dutiny, které vytvořila sama příroda, otvory po větvích, vyhnilé části kmenů, anebo na škvíry, které v minulosti vydlabali ptáci datlovití.

Dutiny pro ptáky, netopýry i houby

V rámci tohoto projektu lesníci v kraji Vysočina vyhledávají a značí stromy s dutinami. Označují je modrým trojúhelníkem a nechávají v porostech k přirozenému dožití či odumření. Tlející dřevo je cenným biotopem plným života. Slouží jako úkryt a zároveň zdroj potravy pro bezobratlé živočichy, plazy, obojživelníky, ptáky, netopýry a další savce. Roste zde také mnoho zajímavých hub, jako jsou například korálovci.

ornitologie2-510_210x280.jpgModerní technika v lese pomáhá

Označené stromy pomůže do lesnických map zakreslit GPS zaměření. K základní evidenci patří také sledování obsazenosti dutin, hlavně v průběhu hnízdního období. Obrovským pomocníkem při zjišťování, kolik druhů se v dané lokalitě nachází, je denní a noční nahrávání zvuků. Takové analýzy navíc můžou odhalit pohlaví či stáří ptáků.

Možnou alternativou stromových dutin jsou ptačí budky. Přestože nemohou přírodní dutiny zcela nahradit, protože některé druhy ptáků se v budkách vůbec nezabydlí, mají v přírodě své opodstatněné místo. Proto LČR společně s ornitology budky pro nejrůznější druhy ptáků pravidelně vyvěšují, čistí a opravují.

Téměř 4 000 dutin

Za každý rok spolupráce s ornitology vzniká závěrečná zpráva. Ta poslední informuje mimo jiné o tom, že v posledních dvou letech lesníci společně s ornitology v kraji Vysočina (v lesích, které spadají pod Krajské ředitelství LČR Jihlava) celkem označili přes dva tisíce stromů s celkovým počtem 3 997 dutin. Mezi nimi výrazně převažují listnaté dřeviny (88 %). Nejčastěji označovanou dřevinou je buk (55 %).

Nechávat a chránit v lesích doupné stromy má velký význam také z pohledu ochrany lesa proti nežádoucímu přemnožení hmyzích škůdců. Někteří ptáci, zvláště šplhavci, vyhledáváním potravy lesníkům pomáhají. Jsou to pomocníci obdaření neskomírající vytrvalostí a navíc jsou velmi levní.

Ing. Rostislav Čech

Odhady počtů hnízdících párů na Vysočině

Holub doupňák 250 – 500
Puštík obecný 160 – 320
Sýc rousný 80 – 120
Kulíšek nejmenší 50 – 100
Krutihlav obecný 160 – 320
Žluna šedá 130 – 260
Žluna zelená 600 – 1000
Datel černý 200 – 400
Strakapoud velký 10 000 – 20 000
Strakapoud jižní 0 – 5
Strakapoud bělohřbetý 0 – 3
Strakapoud prostřední 60 – 120
Strakapoud malý 200 – 400
Rehek zahradní 2000 – 4000
Lejsek šedý 2000 – 3000
Lejsek bělokrký 100 – 200
Lejsek černohlavý 60 – 140
Lejsek malý 150 – 300
Sýkora koňadra 100 000 – 200 000
Sýkora modřinka 40 000 – 80 000
Sýkora uhelníček 25 000 – 50 000
Sýkora parukářka 3000 – 6000
Sýkora babka 3000 – 5000
Sýkora lužní 3000 – 5000
Brhlík lesní 30 000 – 50 000
Kavka obecná 2000 – 4000

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód