Moravský sladkoplodý jeřáb v r. 2013

Datum publikace:

V následujících řádcích uvádím několik informací o činnosti občanského sdružení EBERESCHE v letošním roce. Jeho aktivity podporují i LČR, s. p.

 

Dne 19. února proběhla prezentace knihy „Moravský sladkoplodý jeřáb. Z Ostružné do světa.“ Vyšla v nákladu 300 kusů a byla během několika týdnů naprosto rozebrána. Obdrželi ji všichni spolupracovníci a příznivci projektu, školy, knihovny, obecní úřady a sponzoři. Mezi veřejnost se tak kniha prakticky vůbec nedostala. Zájemci se ale hlásili (a hlásí stále) z celé republiky, takže v létě bylo vydáno druhé vydání, tentokráte určené k prodeji.

Na jaře se opět roubovalo, nejprve podnože k další výsadbě – tentokráte rouby z nalezených stromů v lokalitách Ostružná, Petříkov a Horní Lipová. Podnože daroval revírník LS Jeseník Ing. René Medek. Patří mu za to velké poděkování. Nyní má sdružení zaškolkováno cca 100 sazenic, které ale budou připraveny k výsadbě nejdříve v letech 2014 a 2015. Pomologové, se sdružením spolupracující, naroubovali rouby ze starých původních jeřábů i 20 planých podnoží aleje v Ostružné a dobrá zpráva zní, že všechny rouby se ujaly! První výsadba měla tedy stoprocentní úspěšnost, je vidět, že i přírodní a vyšší síly projektu přejí.

O výsadbu je potřeba se starat. Proto se 7. září sešli dobrovolníci u kostela v Ostružné, aby připravili vysazené stromky na zimu. Vysekali přerostlou trávu kolem nich, opravili oplocenky a úvazky a mj. byl také konečně osazen informační panel o jeřábu sladkoplodém u kapličky při silnici do Petříkova. Vzniklo zde místo odpočinku a poučení, protože k panelu přibyly i dvě lavice, které zhotovil sponzorsky místostarosta Ostružné a současně revírník LS Hanušovice Roman Roušal. Jemu i všem zúčastněným brigádníkům je třeba touto cestou poděkovat.

Sdružení navázalo v letošním roce spolupráci s občanským sdružením Naše Jeseníky na Ramzové a zapojilo se do Ramzovského kulturního a sportovního léta – podílelo se na organizaci jarmarku tradičních výrobků v rámci Poutě u sv. Rocha a Jeřabinové slavnosti ve dnech 10. – 11. srpna 2013. Bylo by dobře, aby jeřabinová slavnost zůstala nedílnou součástí této již tradiční pouti.

Z iniciativy Města Jeseník byla pro tento rok navázána spolupráce při výsadbě jeřábů sladkoplodých v jeho katastru. Prvních sedm stromků bylo vysazeno zástupci partnerských měst Jeseníku 18. května při zahájení lázeňské sezóny 2013. Všechny stromky zdárně rostou před penzionem U Petra a každý z nich nese štítek příslušného partnerského města, jehož zástupci jej vysadili. Druhá výsadba, tentokráte aleje patnácti sladkoplodých jeřábů, je naplánována na sobotu 19. října 2013 od 9,00 hodin v lokalitě nad Kalvodovou ulicí: na mezi podél polní cesty do lázní nad bývalou lesní školkou – odbočka nalevo z ulice kolem areálu lesní školky. Součástí bude Jeřabinová slavnost s občerstvením jako poděkování za práci a přízeň účastníků. Bližší informace bude sdělena prostřednictvím plakátů a médií počátkem října.

Poděkování patří i sponzorům projektu v tomto roce. Finančně sdružení opět podpořili Lesy ČR, s. p., Nadace Partnerství spolu se Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí ČR, firma OMYA Vápenná, nyní již bývalý poslanec Poslanecké sněmovny ČR Ing. Jiří Krátký, Ing. Regina Weiserová a další drobní sponzoři. Sdružení si jejich podpory velmi váží, bez ní by se jeho činnost nemohla rozvíjet v takovém rozsahu. Poděkování ale patří především všem členům Eberesche a jeho příznivcům, kteří ochotně přiložili ruku k dílu vždy, když bylo potřeba.

Bohumila Tinzová,
EBERESCHE o.s.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód