Naučná stezka Javořinská

Datum publikace:

Naučná stezka Javořinská představuje přírodovědné a historické zajímavosti regionu pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat, Velkou Javořinou (976 m n. m.).

 

Trasa vede převážně po místních a zpevněných účelových komunikacích a je vhodná pro pěší i cyklisty. Je dlouhá 23 km a je možné ji rozdělit do tří tras podle náročnosti. Na 14-ti informačních tabulích se seznámíte s etnografickou oblastí Horňácko, jejími tradicemi i přírodními zajímavostmi Bílých Karpat.

Karpatské louky s roztroušenými dřevinami vzniklé rozsáhlým historickým odlesněním dnes představují typický krajinný ráz s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů, především je to území s nejvyšší diverzitou a s kvantitou vstavačovitých rostlin (orchidejí) ve střední Evropě.

Lesy Bílých Karpat pokrývají zhruba 50 % území chráněné oblasti, z toho asi polovinu tvoří listnaté lesy s pestrým složením dřevin a keřů. Nepůvodní uměle založené smrkové kultury jsou zvláště ve vrcholových partiích prolámány větrem a námrazami. Vysoká přirozená schopnost přirozené obnovy zdejších lesů je dána příznivými klimatickými podmínkami. Dominantní dřevinou je buk lesní ve vyšších lokalitách se zastoupením javoru klenu.

Nejkratší variantou naučné stezky je 5 kilometrů dlouhá trasa vedoucí z osady Vápenky na vrchol Velké Javořiny. Její převážná část vede po zpevněné lesní cestě, v zimním období je zde udržovaná běžkařská stopa. Pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat se na rozloze 165 ha rozprostírá nejstarší chráněné území na Moravě Národní přírodní rezervace Javorina.

Samovolný vývoj lesních porostů zde probíhá již 200 let a je zásluhou původních majitelů Lichtenštejnů. Národní přírodní rezervace je prameništěm říčky Veličky i domovem pestré fauny a flóry. Za zmínku jistě stojí výskyt nápadné Modranky Karpatské, dominantou vrcholu Velké Javořiny je pak z okolí nepřehlédnutelný televizní vysílač a několik mohyl, u nichž se kromě tradičního silvestru odehrávají také v letních měsících Slavnosti Čechů a Slováků.

Při sestupu z Javořiny vede naučná stezka po lesní cestě Javořinská až ke Kamenné búdě postavené Lichtenštejny jako útočiště pro panské hajné. Její dnešní podoba je z počátku 20. století. V okolí osady Vápenky lze ještě navštívit Přírodní památku Vápenky s ukázkou reprezentativního dubobukového lesního porostu a Přírodní památku Sviní hnízdo s typickou skladbou dřevin původních dubohabrových lesů.

Ing. Jiří Matějík
revírník, LS Strážnice

Popis foto:
– Kamenná búda
– přirozená obnova buku

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód