Návštěva polských lesníků v Jizerských horách.

Datum publikace:

V pondělí 4. června 2012 přijali pozvání českých lesníků do Jizerských hor zaměstnanci Lasow państwowych we Wrocławiu v čele s ředitelem Ing. Grzegorzem Pietruńkem. Akce byla součástí projektu „Poznej svého souseda“ Evropského fondu pro regionální rozvoj. Bezmála 70 polských lesníků se přijelo seznámit se způsoby lesního hospodaření v České republice.

 

Průvodci se stali lesní správci Lesů České republiky, s. p., působící v oblasti Jizerských hor. Na první zastávce v provozovně lesních školek firmy Dendria s. r. o., u Nového Města pod Smrkem, čeští lesníci vysvětlili polským kolegům mimo jiné i uznávání zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo zásady přenosu v České republice.

Po prohlídce provozovny čekala na polské návštěvníky genová základna smrku ztepilého „Jindřichovické smrčiny“. V porostech po provedených probírkách harvestorem se rozproudila živá debata ohledně prodeje dřeva. Zatímco u Lesů ČR převládá z 80 % prodej „při pni“, na polské straně si prodej zajišťují státní lesy svými pracovníky ve vlastní režii, podobně jak je tomu u lesních závodů Lesů ČR. Na další zastávce u chaty Hubertka mlha neumožnila tradiční výhledy do NPR Jizerskohorské bučiny, ale informace o lesích a lesnictví v ČR a poté prohlídka části trasy singltreku zaujaly všechny.

Posledním zastavením byly porosty smrku pichlavého s provedenou dosadbou. Terénní exkurzi uzavřel krátký pohled na vývoj lesních porostů v posledních několika stoletích a představy českých lesníků jak dál. Největším nepřítelem nebylo tento den mlhavé počasí, tak typické pro Jizerské hory, ale čas, který neumožnil zodpovědět mnoho dalších otázek.

Významná je oboustranná výměna zkušeností. Nadlesnictwo Swieradow-Zdrój a lesní správa Frýdlant spolupracují již mnoho let. Příkladem může být Česko-polský singltrek, případně snaha o propojení lesních cest na úbočí Smrku. Obě lesní správy hospodaří v podobných přírodních podmínkách Jizerských hor a i díky tomu mají mnoho společných témat. Polský systém protipožárních nádrží se stal inspirací pro českou stranu a například probírky prováděné harvestorovou technologií naopak inspirovaly polské lesníky.

Lesy neznají hranice a postupně mizí hranice i ve vzájemných vztazích mezi polskými a českými lesníky. Vzájemné setkávání lesníků je velmi inspirativní a poučné. Nabízí se mnoho témat pro příště, nejen hospodaření ve svěřených lesích, ale třeba i lesní pedagogika, která se na obou stranách hranice zdárně rozvíjí.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód