Nejvýznamnější rašeliniště Jizerských hor zařazena na seznam mokřadů mezinárodního významu

Datum publikace:

Jizerská rašeliniště na horním toku Jizery byla začátkem září zařazena na seznam mokřadů mezinárodního významu pod názvem Horní Jizera (Jizera Headwaters). Jedinečný „mokřad“ v Jizerských horách je 13. lokalitou v České republice ze čtrnácti v současné době zapsaných.

 

Mokřady mezinárodního významu chrání takzvaná Ramsarská úmluva (Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy ptactva). Význam mokřadů je mimořádný a v celém světě jich výrazně ubývá, proto je důležité tyto lokality chránit. V současné době je v tomto seznamu evidováno celosvětově 2 053 lokalit. Zařazení jizerskohorských rašelinišť potvrdilo jejich význam a unikátnost v mezinárodním srovnání.

Mokřad „Horní Jizera“ o celkové rozloze 2 303 ha má v konečné podobě dvě části. Větší územně vymezená lokalita zahrnuje pánev horního toku Jizery s nejrozsáhlejším komplexem rašelinišť nejen v Jizerských horách, ale i v celých Sudetech. Formálně je zde území chráněno existencí národní přírodní rezervace (NPR) Rašeliniště Jizery a na ni těsně navazující přírodní rezervace (PR) Rybí loučky. Na západě je pánev řeky Jizery ohraničena Středním Jizerským hřbetem, v jehož severní okrajové části se nachází významný vrchovištní rašelinný komplex chráněný v PR Černá jezírka. V západní části navrženého území se v plochém údolí rozkládá zachovalý komplex rašelinišť převážně vrchovištního typu. Toto území je chráněno v NPR Rašeliniště Jizerky.

Druhé menší plošně vymezené území mokřadu se nachází v centrální části Jizerských hor. Zahrnuje unikátní vrcholová rašeliniště s jezírky a porosty kleče na rozvodí Severního a Baltského moře. Rašeliniště jsou chráněna v pěti maloplošných zvláště chráněných územích. Okolí lokalit je turisticky hojně navštěvované. Nejznámější veřejnosti je vrchoviště v PR Na Čihadle, pro které je charakteristické velké množství rašelinných jezírek. Další rašelinné loučky s typickou flórou a faunou jsou zahrnuté v PR Klečové louky a v přírodních památkách Vlčí louka, U posedu, Na kneipě.

Mokřady evidované v mezinárodním seznamu nenavyšují stupeň ochrany v již tak systematicky chráněném území, ale naopak zvyšují význam a hodnotu těchto rašelinišť.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód