Vzácné dřeviny na LS Znojmo

Datum publikace:

Přírodní podmínky lesní správy Znojmo jsou předpokladem pro výskyt velkého počtu dřevin. Tyto přirozené podmínky vytvářejí faktory jako jsou – nadmořská výška v rozsahu 180-571 m n. m., různé půdní a vláhové parametry, ale i expozice svahů vůči světovým stranám. Vyskytují se zde i dřeviny méně obvyklé, často ohrožené. Jejich hospodářský význam je minimální, o to větší je však jejich přínos z pohledu biodiverzity a estetické i kulturní hodnoty. Jedná se zejména o jeřáb břek, hrušeň planou a tis červený.

 

Jeřáb břek

strom dosahující výšky až 25 metrů. Návštěvníky lesů zaujme zejména na podzim, kdy se jeho listí barví do žlutých až červených odstínů. Roste na živných stanovištích, nevadí mu ani mělké a kamenité půdy, jsou-li na živných horninách. V nárocích na vláhu je skromný, dobře snáší i přísušky a vysýchavá stanoviště. V mládí snáší zástin, ale nároky na světlo se s věkem stromu zvyšují. Plodem tohoto jeřábu je hnědá malvička o velikosti plané trnky. Je to sladký a moučnatý plod v dřívějších dobách sbíraný jako ovoce. Slouží jako zdroj potravy pro ptactvo, které roznáší semeno břeku na velké vzdálenosti. Známá je i výroba pálenky. Kvete bíle v řídkém chocholíku. List je podobný hlohu, ale je větší, asi 10 cm dlouhý. Velmi kvalitní dřevo břeku, jehož jádro má tmavé odstíny, bylo používáno v kolářství a řezbářství. Pro malé zastoupení této dřeviny je jeho dříví na trhu spíše raritou.

Na LS Znojmo rostou stromy břeku roztroušeně po celém území s výjimkou úvalů řek a vyšších poloh. Jsou často ponechávány jako výstavky na holinách, čímž je podporována jejich přirozená obnova. V pěstebních zásazích jsou tyto stromy upřednostňovány. Cílem naší lesní správy je zvýšení zastoupení této dřeviny v lesních porostech a to podporou obnovy přirozené i obnovou umělou. V roce 2011 proběhl sběr osiva ze tří břeků uznaných jako zdroj semen a pěstuje se sadební materiál pro umělou obnovu. Největší břek na LS roste na revíru Lančov nedaleko zříceniny hradu Cornštejn a dosahuje výšky 24 metrů a výčetní tloušťky 45 cm. Celkový počet vzrostlých břeků na LS Znojmo se pohybuje okolo sta stromů.

Hrušeň planá

nebo-li také polnička, je strom dosahující výšky do 20 metrů. Upozorní na sebe především na jaře v době kvetení. Kvete bíle a v tomto jarním obleku působí velmi dekorativně. Přiláká tak pozornost nejen všímavého člověka, ale také včel, pro něž je velmi sladkou jarní odměnou. Plodem je malvice spíše kulovitého než hruškovitého tvaru, jak jsme zvyklí u kulturních odrůd. Polnička má ráda světlo, snáší suchá místa a vyžaduje živná podloží. Roste nejčastěji v porostních pláštích, všechny planě rostoucí hrušně však nejsou polničky, často se jedná o zplanělé kulturní hrušně.

Na lesní správě Znojmo se hrušeň planá vyskytuje roztroušeně. Hrušně jsou vždy chráněny a uvolňovány při pěstebních zásazích. V roce 2011 proběhl sběr osiva z uznaného zdroje semen na revíru Lechovice. Blízké okolí stromu je oploceno kvůli zvěři. Stejně jako u břeku se počítá se zvyšováním zastoupení i této ušlechtilé dřeviny v lesních porostech přirozenou i umělou obnovou.

Tis červený

vyhlášený stromem roku 2012 – má  na LS Znojmo také své zastoupení. Těžištěm výskytu tisu je Tisová stráň nedaleko obce Lančov, kde jich na strmých svazích severních expozic roste 36 kusů. Za zmínku stojí i největší tis LS Znojmo, který roste na revíru Lančov a dosahuje úctyhodných rozměrů – výšky 13,5 m a výčetní tloušťky 48 cm. V roce 2011 bylo na vhodná stanoviště po celé LS vysazeno 89 tisů.

Lesníci z LS Znojmo věnují těmto dřevinám patřičnou pozornost a péči, což dává předpoklad pro jejich další rozvoj a zachování v lesích Znojemska pro další generace.

Ing. Brož Pavel,
adjunkt LS Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód