Nezaměstnaní pomáhají v lese

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p., spustily ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, kontaktním pracovištěm Břeclav, projekt aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných.

 

Jak vlastně vznikla myšlenka zapojit nezaměstnané do prací v lese?

Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice má zhruba 300 vlastních zaměstnanců, kteří provádějí kvalifikovanou práci například v oblastech pěstování lesa, těžby, přibližování a manipulace s dřevní hmotou či v myslivosti. Mimo tuto naši hlavní pracovní činnosti vidíme na druhou stranu potřebu provést celou řadu dalších prací, spíše celospolečenského charakteru. A takto vznikla myšlenka zapojit nezaměstnané do činností jako je úklid odpadků v lese, čištění krajnic cest, likvidace starých nefunkčních oplocení a výsek invazních rostlin. Nejprve šlo o turisticky velmi atraktivní oblast Lednicko-valtického areálu, ale nakonec se kromě kontaktního pracoviště ÚP Břeclav zapojila také kontaktní pracoviště ÚP Mikulov a Hustopeče, což vítáme.

Jak dlouho projekt běží a kolik je nyní zapojených lidí?

Projekt je navržen a smlouva mezi Lesy ČR a Úřadem práce ČR podepsána na období od 2.6. do 31.10.2014. Již první den nastoupili nezaměstnaní v požadovaném počtu 8 lidí. Velmi důležité bylo najít schopného mistra – koordinátora. Toho jsme přijali do pracovního poměru. Mistr má širokou pracovní náplň od shromáždění požadovaného počtu zaměstnanců v určitém regionu, zajištění zdravotních prohlídek, vybavení ochrannými pomůckami až po dovoz, organizaci, evidenci a kontrolu prací zadávaných skupinám podle pokynů vedoucích polesí. Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice vyčlenil pro projekt mikrobus pro 9 osob, kterým se nezaměstnaní na jednotlivá pracoviště dopravují. V prvních třech skupinách, pracovně označených Břeclav I., II. a Lanžhot I. našlo uplatnění celkem 23 nezaměstnaných. Pracují vždy jeden plný 40 hodinový pracovní týden v měsíci a to tři měsíce po sobě jdoucí. V plánu je vystřídat v měsíci 4 – 5 skupin. Takováto spolupráce je přínosná i pro pracovní úřady, neboť motivuje nezaměstnané k aktivnímu hledání pracovního uplatnění a vede k upevňování pracovních návyků. Náklady na zřízení těchto pracovních míst jsou hrazeny z prostředků Úřadu práce ČR i LČR.

Co lesy poskytují lidem, kteří se zúčastní této akce?

Se zaměstnanci jsou uzavřeny dohody o provedení práce na tři měsíce s plněním 40 hodin práce v měsíci. Před vlastním výkonem práce absolvují vstupní zdravotní prohlídku. Lesy ČR následně z vlastních finančních prostředků pracovníky vybavují potřebnými základními ochrannými oděvy a pomůckami pro výkon prací. Při letních vedrech Lesy ČR též zajišťují dostatek nápojů a repelentní přípravky. Doprava z místa srazu a zpět je zajištěna mikrobusem. Mnozí se ptají, zda by nemohli po ukončení akce uzavřít déle trvající pracovní poměr.

Kde a do jakých činností jste nezaměstnané doposud zapojili?

Vzhledem k relativně krátké době fungování projektu není výčet co do různorodosti dlouhý, dvě skupiny pracovaly na údržbě a čištění krajnic lesní komunikace vedoucí lesem Kančí obora, která je velmi frekventovanou cyklotrasou z Lednice do Břeclavi. Břeclavské skupiny zde odvedly kus práce a vyčistily zadaný úsek.

Tento týden nastoupila další pracovní skupina na polesí Soutok, kde mají za úkol likvidaci starého oplocení a výsek invazivních rostlin.

Pro výkon práce jsou skupiny průběžně vybavovány pracovním nářadím a počítáme s jejich operativnějším nasazením při dalších činnostech, které nejsou specializované nebo nejsou podmíněny zákonnými školeními (chemie, mechanizace).

Je to poprvé, co Lesy ČR na Břeclavsku pořádají podobný projekt?

S Úřadem práce ČR Lesy ČR, Lesní závod Židlochovice spolupracoval již při povodních, kdy se podařilo vytvořit několik dočasných, společensky účelných pracovních míst. V letech 2000 – 2005 jsme přijímali absolventy odborných škol, jak z lesních učilišť, tak ze středních odborných lesnických škol. Oba tyto programy byly velmi kladně přijímány jak zaměstnanými osobami, tak širokou veřejností v regionu.

Které lokality budou nezaměstnaní uklízet, jak dlouho projekt potrvá, co všechno se uklízí…?

Pracovní skupiny budou působit na Břeclavsku, Mikulovsku a Hustopečsku. Počítáme s nasazením těchto pracovníků především na méně kvalifikované manuální práce, spíše charakteru úklidu, čistění a estetické úpravy krajiny včetně údržeb drobných lesních staveb. Pokud zájem z řad nezaměstnaných zůstane, chtěli bychom využít jejich pomoci i při některých nenáročných činnostech v lesnictví. Doufáme, že půjde o dlouhodobější projekt. Bude-li vše úspěšně fungovat, rádi bychom zapojili do tohoto projektu i větší počet lidí evidovaných na úřadech práce.

Byl problém s náborem nezaměstnaných nebo se naopak hlásilo větší množství, v tom příp. dostalo se s prací na všechny přihlášené? Kolik nezaměstnaných využilo možnosti přivýdělku?

Nezaměstnaných se hlásí asi o 10 % více, než kolik můžeme vzít. Limitovaní jsme počtem sjednaných míst a počtem sedadel v mikrobusu (8+1). Po vlastním náboru musí pracovníci ještě absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Občas se stává, že nezaměstnaný není lékařem pro výkon práce uznán. Za ne zcela ideální pokládáme skutečnost, že přivýdělek za práci v rámci programu paradoxně znamená snížení dávek hmotné nouze, což má silný demotivační charakter. Celkově však spolupráci s Úřadem práce ČR hodnotíme velmi pozitivně.

Zpracovali 17.6. 2014:

Lesy České republiky, s. p. , Lesní závod Židlochovice – Ing. Roman Kůgel, Ing. Jan Dovrtěl
Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR
Foto:David Mahovský

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód