Zemřel Oldřich Novobilský

Datum publikace:

Oldřich Novobilský se narodil 21. srpna 1936 ve Štramberku. Ačkoliv nepocházel z lesnické a myslivecké rodiny, láska k přírodě jej zavedla k lesnickému povolání.

Prvně se vyučil lesařem na učilišti v Bílé, lesnickou mistrovskou školu v Hranicích n. M. absolvoval již při zaměstnání na Lesním závodě Jeseník. Po provedené transformaci lesního hospodářství pokračoval od roku 1992 na stejném lesnickém úseku „Hřebenáč“, později „Klín“ ve funkci revírníka Lesní správy Jeseník až do roku 1997, kdy odešel do starobního důchodu.

Po celou dobu zaměstnání byl pro svůj věk, zkušenosti a srdečnou povahu stmelujícím prvkem celého kolektivu.

Měl rád les a myslivost. Vypracoval se v uznávaného odborníka chovu jelení a kamzičí zvěře. Z toho důvodu byl známým a žádoucím loveckým doprovodem při individuálních lovech. O získané zkušenosti se rád se svými kolegy podělil v poradním sboru oblasti chovu kamzičí zvěře a v hodnotitelských komisích při výstavách trofejí ulovené spárkaté zvěře v Okrese Jeseník.

Loveckým úspěchům napomáhal jeho další koníček, kterým bylo vábení jelenů. Zúčastňoval se národních i mezinárodních soutěží a dosahoval v nich pěkná umístění. Později byl stálým členem sboru rozhodčích a také lektorem v kursech „vábení jelenů“ pořádaných časopisem Myslivost.

Jeho mimopracovní aktivity v obci, v chovatelích apod. byly velmi obsáhlé. Rád se věnoval mládeži, kde na besedách v základních školách poutavě předváděl své umění. Pravidelně s úspěchem vystupoval i na veřejných společenských akcích.

Odchodem Oldřicha Novobilského ztratila nejen jesenická, ale veškerá lesnická a myslivecká veřejnost odborníka, čestného člověka a kamaráda.

Čest jeho památce.

Jaromír Latner

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód