Novinky z lesní správy Vsetín

Datum publikace:

Rok 2015 je jedním z těch, které přinesly významné změny v struktuře lesních správ, které jsou součástí Krajského ředitelství Lesů České republiky se sídlem ve Zlíně.

 

Významné změny v oblasti vlastnictví lesních pozemků, které do konce roku 2012 obhospodařovaly v plné míře Lesy ČR, s. p., přinesla aplikace Zákona 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zásadní dopad tohoto zákona se projevil především v oblasti Lesní správy Bystřice pod Hostýnem, Lesní správy Buchlovice a rovněž v nemalé míře i Lesní správy Vsetín.

Nejvýznamnějšími subjekty, které uplatnily svoje nároky ve smyslu zákona 428/2012 Sb., jsou Arcibiskupství olomoucké, které v oblasti lesních správ Bystřice pod Hostýnem a Buchlovice požádalo o navrácení asi 11 000 hektarů pozemků. Na Lesní správě Vsetín je významným subjektem Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, které požádalo o navrácení zhruba 4 000 hektarů. V řádu desítek hektarů uplatnily své nároky mimo jiné Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a katolické a evangelické farnosti.

Postupnými kroky došlo a stále dochází k aplikaci tohoto zákona a pokračuje fyzické vydávání pozemků, o které požádaly jednotlivé církevní subjekty.

V rámci reorganizace lesních správ a řízení lesnických zakázek došlo od 1 .7. 2015 k organizační změně, která spočívá v ukončení činnosti Lesní správy Bystřice pod Hostýnem a rozdělení její zbytkové části pod Lesní správy Buchlovice (480 ha) a Lesní správu Vsetín (5 150 ha). Sloučením významné části bývalé LS Bystřice p. H. a LS Vsetín došlo ke vzniku nové Lesní správy Vsetín s výměrou cca 14 450 ha porostní půdy. Lesní správa je rozdělena celkem na 20 revírů s kombinovaným výkonem lesnických činností v porostech ve vlastnictví státu a v porostech s výkonem odborného lesního hospodáře.

Lesní správa Vsetín nyní hospodaří na třech lesních hospodářských celcích – Bystřice pod Hostýnem, Vsetín a Velké Karlovice. Výkon státní správy lesů přísluší Krajskému úřadu Zlínského kraje a ORP Vsetín, Valašské Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Otrokovice, Zlín, Vizovice, Hranice a Přerov. Z hlediska ochrany přírody je významná část lesní správy v působnosti Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm.

Z hlediska přírodních lesních oblastí spadá převážná část lesní správy do PLO 41- Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky. Malou část tvoří PLO 38 –Bílé Karpaty a Vizovické vrchy.

V letošním roce probíhá na lesní správě Vsetín obnova LHP na LHC Velké Karlovice a zároveň dojde ke změně LHP na LHC Bystřice pod Hostýnem z důvodu ukončení procesu církevních restitucí.

Smluvními partnery na lesní správě je pro LHC Vsetín a Velké Karlovice společnost Kloboucká lesní s.r.o. a pro LHC Bystřice p. H. je smluvním partnerem společnost PETRA spol. s r. o.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód