O lesy na pomezí Čech, Bavorska a Saska pečuje Lesní správa Františkovy Lázně

Datum publikace:

O státní lesy v nejzápadnější části České republiky pečuje Lesní správa Františkovy Lázně. Lesní porosty o výměře téměř 17 100 ha jsou rozděleny do 11 revírů. Ve správě má tato organizační jednotka Lesů ČR celkem 17 830 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa.

 

Ročně se zde těží 126 200 m3 dřeva a výchova mladých lesních porostů se provádí každoročně na úctyhodné výměře 387,602 ha. Nové lesní porosty jsou každoročně zakládány na ploše 135 ha, z toho 100 ha je zalesněno ručně pomocí sazenic lesních dřevin a na výměře zhruba 35 ha pomáhá lesníkům příroda přirozenou obnovou lesa prostřednictvím semen z mateřského porostu.

Představujeme revír Nebesa

Pro obrázek o práci revírníka, který spravuje část lesů františkolázeňské lesní správy, tentokrát zajdeme na revír s romantickým názvem – Nebesa. Rozkládá se v jihovýchodní části ašského výběžku a hranice revíru vedou po státní hranici s Německem a silnici Hazlov – Vojtanov, Hazlov – Aš a Aš – Vernéřov.

Revírník připravuje a řídí lesnické činnosti na celé výměře revíru. Ta činí 1 531 ha lesních pozemků, na kterých se během platnosti desetiletého lesního hospodářského plánu vytěží 70 000 m3 dřeva, výchovné zásahy v mladých lesních porostech do 40 let věku proběhnou na 293 ha. Na revíru je během deseti let plánováno zalesnění 125 ha holin po provedených těžbách dříví. V loňském roce byl tento revír postižen kalamitou – těžký sníh a námraza postihly především mladé porosty. Za pomoci moderních těžebních strojů – harvestorů byly následně zpracovány zlomy a vývraty v objemu 16 535 m3 dříví. Po provedených těžbách dřeva bylo zalesněno téměř 13 ha pasek.

Velká pozornost byla věnována ochraně lesních porostů proti zvěři a byly provedeny nátěry stromků repelentními přípravky na ploše 16 ha a postaveno 8,7 km oplocení. Les je nutno chránit i proti hmyzím škůdcům. K tomu sloužilo 30 feromonových lapačů a 102 lapáků – pokácených stromů sloužících k odchytu lýkožrouta smrkového. Letos byla hlavní činnost zaměřena právě na ochranu proti kůrovci. Díky oslabení porostů předchozí kalamitou se dá předpokládat zvýšená aktivita těchto škůdců. Té bude čelit 50 ks lapačů a 95 ks lapáků. Při zalesňování byly použity sazenice smrku, jedle, listnáče byly zastoupeny dubem, bukem, javorem lípou a olší.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód