Obnova Jindřichovy lávky

Datum publikace:

Nejvýznamnějším a zároveň posledním majitelem Náměšťského panství, které dnes spadá pod Lesní správu Náměšť nad Oslavou, LHC Náměšť nad Oslavou, byl rod Haugwitzů. Ze svého zámku v Náměšti nad Oslavou často zajížděli na lovecký zámeček na Vlčím kopci. Při cestě na tento lovecký zámeček, používaný převážně k podzimním lovům šlechty na černou zvěř v přilehlé oboře, bylo zapotřebí překonat řeku Oslavu.

 

Od roku 1830, kdy byl zámeček dostavěn, až do roku 1930 musel být použit při překonání řeky brod. V letech 1929-1930 byla o několik málo metrů nad používaným brodem, zbudována členy Klubu Československých turistů z Třebíče dřevěná lávka. Na počest tehdejšího majitele Jindřicha Viléma Haugwitze byla pojmenována jako „ Jindřichova lávka”.

Při velké vodě v červenci 1937 však došlo k jejímu stržení. Po opadnutí vody byla nalezena až několik kilometrů po proudu u obce Oslavany, odkud byla přivezena zpět, opravena a znovu instalována. Po druhé světové válce došlo při jarním tání ledovými krami bohužel opět k dalšímu stržení, ale k obnovení již nikoli. Zůstaly po ní pouze pilíře, na kterých je patrné působení času a nepříznivých klimatických podmínek. Poničené pilíře zmiňované dřevěné lávky se nachází v přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice. V blízkém okolí se rovněž nachází další historické stavby jako jsou Gloriet, Vápenice a zřícenina hradu Lamberk.

V současné době připravují Lesy ČR, s.p., LS Náměšť nad Oslavou projektovou dokumentaci na obnovu této lávky, která by znovu spojila levý a pravý břeh řeky Oslavy a tím i revír Náměšť s revírem Mohelno. Náklady jsou odhadovány zhruba na 2.500 000,- Kč a na stavbu by měly být použity dotace z EU, popř. bude stavba hrazena z programu 2020, který slouží k zajištění cílů veřejného zájmu u LČR. Samotná realizace projektu proběhne pravděpodobně v roce 2016.

Zmiňovaná lávka by se také v budoucnu měla stát součástí plánované cyklostezky Anina alej, která by kopírovala historickou cestu z Náměšťského zámku na lovecký zámeček na Vlčím kopci, rozhlednu Babylon a Mohelenskou hadcovu step. Tato turistická trasa je hojně využívaná již nyní, ale vzhledem k tomu, že řeku Oslavu v těchto místech lze překonat pouze broděním, většina turistů od této trasy prozatím raději ustoupí.

Mojmír Balvín
revírník, LS Náměšť nad Oslavou

Popis fotografií:
– Jindřichova lávka – zbytky pilířů
– Jinřichova lávka – brod přes Oslavu

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód