Pamětní tabule u bývalé Walterovy kaple

Datum publikace:

walterova-hrobka-2-453-x-68_221x333.jpg

Místo zvelebily a upravily Lesy České republiky, s.p., lesní správa Český Krumlov. Jedním z hlavních a vážených hostí byl pan Karel Schwarzenberg. Po úvodním slovu lesního správce LS Český Krumlov Ing. Radka Kordače, seznámila paní Mgr. Anna Kubíková z oblastního archivu v Českém Krumlově s historií místa.

Ve zmíněných místech stávala novogotická kaple sv. Kříže, postavená pro uložení ostatků Waltera Prospera ze Schwarzenbergu,  třetího dítěte knížete Jana Adolfa II. a kněžny Eleonory rozené z Liechtensteinu, který zemřel ve Vídni roku 1841 jako dvouletý. Jméno dostal zřejmě na znamení obdivu ke skotskému romantickému básníku siru Walteru Scottovi (1771 – 1832). Kaple byla situována v přírodě podle vzoru mauzoleí obvyklých v té době v Anglii a vedla sem jediná cesta ze zámeckého parku. Místo se pak nazývalo Waltersruhe.

Postavena podle návrhu Franze Beera, jednoho z autorů novogotické přestavby zámku v Hluboké n. Vlt., byla  čtvercového, uvnitř s okoseného půdorysu,  jejíž žebrová hvězdicová klenba byla shora otevřena světlíkem. Uprostřed na podstavci spočívala rakvička s ostatky. Vstupovalo se širokým profilovaným portálem v lomeném oblouku, uzavřeným v návrhu pouze mříží.   Na průčelí byly nahoře a vlevo znak schwarzenberský, vpravo znak liechtensteinský . Kaple byla zbořena v 60. letech minulého století.

Po kněžnině smrti r. 1873 byla rakvička převezena spolu s matčinou rakví ke Sv. Jiljí u Třeboně, kde bylo původní rodové pohřebiště před postavením velké novogotické hrobky roku 1877.  Na novém místě spočívá plechová rakvička ve stejné úpravě před rakvemi rodičů. Na podstavci je z bílého mramoru reliéf anděla s dítětem v náručí s daty narození a úmrtí a nápisem: Walter Fürst zu Schwarzenberg.

Kamenné architektonické články, nalezené při úpravě tohoto místa byly umístěny na naučné stezce v nedalekém ( přístupném) zámeckém parku léčebny, u zastavení č. 7.

Pan Karel Schwarzenberg před vlastním odhalením poděkoval za zájem o jeho rodinu. Rovněž vyjádřil potěšení nad tím, že se i dnes připomínají takovéto historické události. Po odhalení kříže a cedule bylo místo požehnáno panem farářem z Chvalšinské farnosti. Celému slavnostnímu aktu dodalo na vážnosti a mimořádně vhodně doplnilo vystoupení dua trubačů Anny a Ladislava Hromádkových.

Po skončení slavnosti se účastníci přemístili do areálu zámku Červený Dvůr, kde bylo připraveno malé pohoštění a paní Cichrová promítla krátký film ze života na Červeném Dvoře z počátku minulého století a doplnila je souborem dobových fotografiií. Vzácný host pan Karel Schwarzenberg pak komentář doplnil historkami ze života členů svého rodu, kteří na zámku žili.

Jaroslav Karas, Radek Kordač

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód