Partnerské setkání zástupců obcí Bělá pod Pradědem a Tulowice s aktivní účastí Lesní správy Jeseník

Datum publikace:

Partnerství mezi obcemi Bělá pod Pradědem a Tulowice v Polsku bylo uzavřeno již 10. června 2005. Za dobu jejího trvání se pravidelně při významnějších událostech scházejí jejich představitelé se zastupiteli obcí. Poslední setkání se uskutečnilo ve dnech 14. až 15. června 2013 v Bělé pod Pradědem.

 

Setkání proběhlo tentokrát s aktivní účasti LČR, s. p., Lesní správy Jeseník, která pro polské přátele zorganizovala celodenní exkurzi na území lesní správy s ukázkami jednotlivých činností – od zalesňování obalovanou sadbou až po těžbu a přibližování dříví. S výkladem však nezůstali sami. S odbornou erudicí je doplnili zástupci dodavatelské firmy Petra, s.r.o., se svými subdodavateli f. LESCUS Cetkovice, s.r.o., a Koryťák s.r.o.

Účastníci exkurze shlédli ukázku přibližování dříví lanovkou, těžbu dříví harvestorovou technologií včetně práce vyvážecí soupravy, zalesňování obalovanou sadbou pomocí motorových vrtáků, ochranu sazenic proti okusu zvěři, akce realizované z Programu 2000, výklad o hospodaření v PR Vysoký vodopád a také technologii v úpravně vody v povodí Šumného potoka, provozovanou VAK Jeseník.

Úvodní slovo při zahájení exkurze pronesl starosta obce Bělá pod Pradědem Miroslav Kružík, lesní správce LS Jeseník Ing. Jiří Pňáček, Ph.D., starosta obce Tulowice Wieslaw Plewa a vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Jeseníky Ing. Michaela Pruknerová. Při jednotlivých ukázkách pak odborně vystupovali pracovníci LS Ing. Roman Bajza, zástupce lesního správce, Jiří Janíček, revírník revíru Šumná, Ing. Josef Malínek, revírník revíru Borek, Jan Eliáš, revírník revíru Klín se zástupci dodavatelských firem Janem Ťulpíkem, st. za firmu Petra s.r.o., Zdeňkem Šmírou za f. Koryťák, s.r.o. a Ing. Martinem Rozmárkem za f. LESCUS Cetkovice s.r.o. Stranou v diskuzích nezůstal ani Jan Ťulpík, ml., zástupce obecních lesů a Robert Neugebauer, DiS., místostarosta obce Bělá p. P.

Po náročném dni všichni přivítali společenské setkání s občerstvením na lovecké chatě Rudohorka, kde navíc program zpestřil svým vystoupením Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník ve složení Renáta Jeřábková, Anna Vencálková, Jitka Moková a Radek Procházka. Úspěch sklidil také s ukázkami vábení, hlavně jelení zvěře, Ing. Bc. Lubomír Novotný, zástupce lesního správce.

 
organizátoři setkání – zleva Jiří Pňáček, Miroslav Kružík,
Wieslaw Plewa, Robert Neugebauer, Michaela
Pruknerová
 
diskuse u lanovky

Velmi plodně se vyvíjející diskuze po odeznění všech ukázek musela být úderem dvaadvacáté hodiny ukončena z důvodu povinného odpočinku řidiče polského přepravce.

Závěrem lze říci, že polští kolegové, z nichž byla většina lesníků a pracovníků Lesnické technické školy v Tulowicích, byli s odbornou úrovní hospodaření u nás velice spokojeni a velmi kladně hodnotili stav předvedených lesních porostů. Vřele pozvali české lesníky na další setkání, tentokrát v Tulowicích.

Ing. Jaromír Latner, CSc.

úvodní foto: diskuse u harvestoru

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód