Podpora biodiverzity na LS Bystřice pod Hostýnem

Datum publikace:

Na základě obecné Deklarace o spolupráci mezi Lesy České republiky, s.p., a Českou společností ornitologickou z roku 2007 bude také v letošním roce realizován projekt Ochrana odumírajících a doupných stromů na území Ptačí oblasti Hostýnské vrchy.
doupne-stromy2-301.jpg 

Na projektu, který navazuje na loňskou vzájemnou kooperaci, spolupracuje Lesní správa Bystřice pod Hostýnem s Moravským ornitologickým spolkem – středomoravskou pobočkou České společnosti ornitologické. Účelem a cílem projektu je ponechání doupných a odumírajících stromů v porostech k přirozenému dožití.

Vlastní vyznačování stromů probíhá v území Natura 2000 Ptačí oblast Hostýnské vrchy, která byla vládou vymezena v roce 2004, má celkovou rozlohu 5 176 ha a nachází se v centrální části Hostýnských vrchů. Předmětem ochrany jsou v ní zejména strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a lejsek malý (Ficedula parva).  „Jak lejsek malý, tak především strakapoud bělohřbetý jsou úzce vázáni na přítomnost starých bukových porostů s dostatečným množstvím mrtvého dřeva, je velmi žádoucí ponechávat určitý podíl stromů k jejich přirozenému dožití a rozpadu“, uvádí ornitolog Martin Vymazal.

stromy-jsou-oznaceny-modrym_210x280.jpg

Loni bylo vyznačeno přes 350 stromů

V rámci projektu je v lesích značeno na hektar plochy maximálně 5 stromů, které splnily kritéria pro předmětné druhy ptáků (dutiny, hniloba, souše, zlomy, stromy s hnízdy apod.) Vybrané doupné stromy jsou pak po domluvě s revírníky vyznačeny modrým rovnostranným trojúhelníkem s identifikačním číslem. U každého stromu je zaznamenán počet dutin, jejich velikost a výška, obvod kmene, druh stromu a důvod vyznačení.

V loňském roce bylo v lesích Ptačí oblasti Hostýnské vrchy vyznačeno celkem 314 buků, 21 javorů, 11 jasanů a také několik dubů, habrů, jedlí, lip a smrků. Většina stromů měla obvod kmene od 150 do 250 cm, ale našly se také výjimky s obvodem kmene až 300 cm. Důsledně jsou u značených stromů posuzována kritéria bezpečnosti a ochrany zdraví, životů a majetku.

Spolupráce pokračuje i letos

Dne 21. července 2010 byla generálním ředitelem Lesů ČR podepsána smlouva o vzájemné spolupráci na letošní rok. Předmětem smlouvy je opět spolupráce v oblasti ochrany přírody a podpora biodiverzity. Moravský ornitologický spolek se zavazuje ke spolupráci na projektu za poskytnutí finančních prostředků od Lesů ČR. Značení bude probíhat za stejných podmínek jako v roce 2009 (mimo maloplošně zvláště chráněná území a mimo porosty, ve kterých proběhlo značení v loňském roce). Na závěr projektu bude vypracována Moravským ornitologickým spolkem podrobná závěrečná zpráva.

Lesy ČR se uvedeným projektem zapojily do kampaně k Mezinárodnímu roku biodiverzity, ten vyhlásila OSN právě pro rok 2010, aby upozornila na rozmanitost rostlinných a živočišných druhů.

Ing. Martin Hromádka
Foto: Martin Vymazal

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód