Podpora unikátní květeny lesníky z Kladské

Datum publikace:

Na území spravovaném Lesním závodem Kladská najdete mnoho vzácných druhů rostlin, jako na jediném místě na světě tu například naleznete rožec kuřičkolistý. Aby tomu tak bylo i nadále, je třeba starostlivé péče.

 

K lesům obhospodařovaným Lesním závodem Kladská patří i pás lesů rozprostírající se severně od Mariánských Lázní, přes Prameny, obec Mnichov až k Bečovu nad Teplou. Na mnohých místech lesních porostů, vystupují nad povrch skalní výchozy, tvořené převážně horninou hadcem.

Hadcové podloží je typické svým zvýšeným obsahem hořčíku, těžkých kovů a naopak minimem vápníků potřebného pro růst rostlin. Vlastní název horniny je odvozen od šedozeleného zbarvení s tmavými žilkami, které vytváří na povrchu horniny obrazce připomínající hadí kůži. Na takto pro růst nepříznivém specifickém podloží rostou převážně borové porosty, které se dokáží nejlépe přizpůsobit zdejším podmínkám.

Pro hadcové skalky a výchozy je typická vzácná květena vázaná na zdejší podmínky. V štěrbinách skal lze spatřit dvě vzácné kapradiny, sleziník hadcový a sleziník nepravý. Dalšími druhy vzácné květeny, které se během dlouhých věků adaptovaly na zdejší podmínky, jsou zimostrázek alpínský, vřesovec pleťový a největší u nás rostoucí kapradina – hasivka orličí. Nejvzácnější z nich je ale rožec kuřičkolistý, který mimo hadcové bory ve Slavkovském lese, nelze najít nikde jinde na světě.

Původní rozvolněné borové porosty, rostoucí na skalních hadcových výchozech, jsou v posledních desetiletích pomalu zarůstány nálety smrku, jeřábu a břízou. Tyto dřeviny svým opadem listí a jehličí podstatně mění chemické složení povrchové vrstvy půd, v které jsou zakořeněny zdejší vzácné rostlinné druhy. Půdy se stávají bohatšími na živiny a umožňují růst a nástup jiných rostlin, které svoji agresivitou pomalu vytlačují zdejší vzácné druhy.

Jedním z řešení, jak zachránit zdejší vzácnou květenu, je úprava druhového složení dřevin, rostoucích na zdejších hadcových skalkách. Náletové dřeviny, jako jsou smrky, břízy a jeřáby, jsou vykáceny. Veškerá vykácená hmota je odstraněna mimo vlastní skalky a jejich nejbližší okolí. Eliminací opadu těchto dřevin se opětovně změní chemismus povrchové vrstvy půd ve prospěch zdejší vzácné květeny, která se může opětovně zdárně rozvíjet.

Lesníci Lesního závodu Kladská, ve spolupráci s botanickými odborníky Správy CHKO Slavkovský les, vyznačí na nejvíce inkriminovaných místech stromy potřebné k odstranění. Poté co nejšetrnějšími metodami provádějí vlastní pokácení dřevin a jejich odstranění. Nejvíce k této činnosti využívají ruční kácení pomocí motorových pil a k odtažení pokácených stromů koňského potahu, případně železného koně. Úklid větví, jehličí a listí je prováděn ručně. Prioritou všech prací je maximální šetrnost k zdejším vzácným rostlinným druhům a přírodě. Práce jsou prováděny zodpovědnými pracovníky pod dohledem lesníků Lesního závodu a odborníků z CHKO Slavkovský les. Pečlivost, důslednost a opatrnost, převažují nad rychlostí a plněním výkonových norem. Na finančním zajištění těchto prací se výraznou měrou podílí Správa CHKO Slavkovský les.

V posledních letech byly práce tohoto typu provedeny v přírodní rezervaci Vlček, národní přírodní rezervaci Pluhův bor a přírodní památce Dominova skalka.

Návštěvníci zdejších lesů mohou opětovně vnímat krásu zdejší vzácné květeny jako naši předci v dobách let minulých. Růžově zbarvené květy vřesovců, kvetoucí v časném jarním období, působí v kombinaci se zelenými kapradinkami, vyčnívajícími svými prvními lístky ze skalních štěrbin, jako osvěžující balzám na naše duše po přestálém ponurém zimním období.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód