Pohledy z LS Javorník

Datum publikace:

V severovýchodní části České republiky, v sevření Rychlebských hor, se nachází organizační jednotka LČR, s. p., Lesní správa Javorník s jedinečnými přírodními podmínkami.
pohledy-lsj-301.jpg 

Území o rozloze 39 030 ha zahrnuje celé Rychlebské hory se Žulovskou pahorkatinou a část Hrubého Jeseníku s rozpětím nadmořské výšky od 221 m n. m. při hranici s Polskem ve Vidnavě až po 1 343 m n. m. na vrcholu Šeráku.

Základní činností lesní správy je trvale udržitelné hospodaření s lesním majetkem, zahrnující produkci dřevní hmoty, podporu ochranných funkcí lesa a stále více se rozvíjející ostatní celospolečenské funkce lesa, spojené s rekreací a odpočinkem obyvatelstva.

Pro posledně zmiňovanou oblast vyčleňují Lesy České republiky, s. p., finanční prostředky, určené pro realizaci projektů podporujících rozvoj návštěvnosti lesa, v rámci Programu 2000 a nyní Programu 2020.

„Nejen chlebem živ je člověk!“, toto rčení by mohlo být úvodem k následujícím řádkům. Chci vás seznámit s aktivitami lesní správy v oblastech spojených s uvedenými programy. Od počátečních drobných staveb studánek a jednoduchých přístřešků bylo přistoupeno k realizaci mnohem náročnějších projektů. Základní myšlenkou je využít stávající objekty a vhodně doplnit turisty navštěvovaná místa novými stavbami. Cílem je smysluplná investice do projektů, které přitáhnou pozornost široké veřejnosti.

Z těch stávajících stojí za zmínku  projekt obnovy téměř zapomenuté pece na pálení vápna s názvem Vápenka Javorník. Takových bylo díky hojnému výskytu vápenců v kraji bezpočet a zbyla jich jen hrstka.

Rovněž velmi zajímavým projektem byla obnova historických chodníků v lesích nad Červenou Vodou, které našly široké využití pro pěší a cyklistickou turistiku.

V lyžařském areálu na Ramzovském sedle byl vybudován srubový přístřešek vhodný pro krátkodobý odpočinek. Návštěvník se zde může seznámit se zajímavostmi kraje na připravených panelech.    

Také jsme dokončili projekt „Naučná stezka nejen pro handicapované“ s cílem usnadnit návštěvu lesa i lidem s tělesným postižením. Akce byla vybudována v oblasti černovodských rybníků. Byly upraveny povrchy stávajících komunikací, postaveny přístřešky vybavené posezením, ohništěm a rovněž zde naleznete suché WC. Stezka byla doplněna tabulemi, které seznamují turisty se zajímavostmi zdejší flóry a fauny.

V současné době byl dokončen projekt Turistického zázemí Račí údolí. Bude sloužit jako cíl vycházek javornických občanů a jako základna pro návštěvníky přírodních scenérií Račího údolí.

Probíhající příprava akcí pro rok 2012 zahrnuje revitalizaci Aleje pod Antoníčkem, jejíž součástí by měla být informační kampaň k zachování životního prostředí pro hmyz odkázaný na poslední stádia života stromů.

Další historickou stavbou, kterou chceme opravit, je Antoníčkův pramen nad obcí Lipová v nadmořské výšce 920 m n. m., který byl v předválečném období hojně navštěvovaným turistickým místem. I dnes se nachází nedaleko značené turistické stezky na Šerák.

Bližší informace o zdejších zajímavostech lze získat na informačních centrech v našem kraji, která jsou vybavena letáky s přehledem atraktivních míst v regionu lesní správy. 

Co na závěr? Přijeďte se na tento kout Olomouckého kraje podívat, určitě vás okouzlí. Javornicko je krajinou s bohatou historií a nádhernou přírodou.

Ing. Jaroslav Komárek

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód