Pomáháme při obnově starých solitérních dubů

Datum publikace:

Lesy ČR provedly v části luk v blízkosti Pohanska v oboře Soutok na Břeclavsku výsadbu nových mladých dubových stromků. Staré mohutné duby rostoucí jednotlivě na loukách v oblasti soutoku řek Dyje s Moravou je třeba včas nahradit, aby tento významný fenomén zdejší lužní krajiny zcela nezanikl.

 

Na rozsáhlých nivních loukách za Břeclaví směrem k soutoku Dyje s Moravou se dodnes nachází mnoho samostatně stojících dubů letních. Tyto stromy vytvářejí charakteristický ráz zdejší lužní krajiny. Solitérní duby mají velký význam i pro řadu ptáků a dalších druhů živočichů. S oblibou v jejich korunách hnízdí čápi bílí, na kmenech nachází potravu hmyzožraví ptáci a na suchých větvích často odpočívají draví ptáci. Velký význam mají duby i pro některé druhy vzácného hmyzu. Pod kůrou osluněných kmenů dubů se vyvíjí larvy našeho největšího tesaříka obrovského, z dalších druhů brouků zde můžeme nalézt roháče obecného, páchníka hnědého, některé druhy krasců a mnoho dalších.

Původ těchto starých stromů zřejmě souvisí s dřívější pastvou dobytka na zdejších loukách. Mohutné koruny stromů jim poskytovaly stín a opadávající žaludy sloužily jako potrava. Později byly také žaludy sbírány pro potřebu lesních školek.

O dubech se říká: „Dub tři sta let roste a tři sta let umírá“. Většina zdejších stromových velikánů má již své nejlepší roky za sebou, jejich věk je odhadován právě na 300 let.

Projekt obnovy solitérních dubů Lesy ČR připravily v roce 2008 pod názvem: „Obnova solitérních dubů v oblasti Soutoku“. Mladé duby bychom na zdejších loukách hledali marně, semenáčky dubu nemají možnost konkurovat vysoké trávě, byly by poškozovány zvěří a při sklizni luk by mohly být posečeny. Aby však i v budoucnu na zdejších loukách rostly, museli jsme jim pomoci. V oboře byly postaveny malé oplocenky, které chrání mladé doubky před zvěří. Do těchto oplocenek bylo vysazeno 16 sazenic dubu letního, z nichž bude vybrán jeden nejkvalitnější dub, ze kterého v budoucnu vyroste nový solitérní strom. Projekt byl financován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Životní prostředí. První výsadby byly provedeny na podzim roku 2009, další pak na jaře roku 2010.

Nejmohutnějším stromem – nekorunovaným „králem Soutoku“ v místní oboře na Břeclavsku je právě dub letní. Má obvod kmene 806 cm a dosahuje výšky 27 m. Je k vidění nedaleko archeologické stanice směrem na Pohansko, z jeho koruny dnes zbývá méně větví. Nedaleko něj se již však nachází malá oplocenka s mladými doubky, které jej v budoucnu bezesporu nahradí.

    Král Soutoku

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód