Pozvání na jarní výlet za statnými duby

Datum publikace:

Dub, latinský název „Quercus“, pochází pravděpodobně z keltského „quer “ – krásný a „cuez“ – strom, přičemž duby jsou opadavé nebo vždyzelené ,(vždyzelené u nás ovšem nerostou), stromy, ojediněle keře.

Tento rod se pyšní až 600 druhy a patří mezi druhově nejpočetnější rod dřevin. Roste v mírném až subtropickém pásu severní polokoule, zřídka v horských oblastech tropů. Těmto převážně světlomilným a teplomilným dřevinám se daří spíše v propustných, hlubokých, živných a vlhčích půdách. Poměrně dobře však snáší i sucho. Duby dnes zaujímají v ČR 6,7 % porostní plochy, avšak jejich rekonstruované přirozené zastoupení je odhadováno na 19,4 %. Jde o vůdčí dřevinu prvních dvou lesních vegetačních stupňů, ale na příhodných stanovištích vystupuje i výše.

Na našem území bylo celkem zjištěno osm původních druhů. Některé tzv. drobné a vzácněji se vyskytující druhy jsou spíše obtížně určitelné, a proto bývají většinou přehlíženy. V přírodě se navíc mezi sebou někdy spontánně kříží, což ještě více komplikuje jejich přesné určení. Z důvodu své dlouhověkosti se často stává památným či významným stromem. V takových případech je chráněn zákonem.

Na Lesní správě Náměšť nad Oslavou v přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice se jako významný strom LČR nachází jeden méně známý druh dubu a to Dub mnohoplodýQuercus polycarpa. Jedná se o světlomilnou a teplomilnou dřevinu, odolnější k většímu suchu než dub zimní. Je 15-25 (30) m vysoký, s řidší a štíhlejší korunou než dub zimní. Kůra bývá šedočerná, mělce rozpukaná, listy jednoduché, dlouhé 7-11 cm někdy však delší, široké 5-7 cm někdy také až 12 cm. Doba květu pak přichází v květnu a plody (žaludy) nažky, jsou vejcovité. Zmiňovaný dub mnohoplodý se nachází na červené turistické stezce kopírující řeku Oslavu, vedoucí z Náměště nad Oslavou do Ketkovic, nedaleko obce Březník, v blízkosti zříceniny hradu Lamberk. Je opatřen cedulí významný strom, takže ho určitě nepřehlédnete. Je 12 m vysoký a obvod jeho kmene činí 472 cm. Stáří se odhaduje na 400 let.

Mojmír Balvín,
revírník LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód