Proti lesním požárům v Libereckém kraji hlídkuje letadlo

Datum publikace:

Požáry v České republice každoročně zničí stovky hektarů lesa a jimi způsobené škody se počítají v desítkách milionů Kč. Rok 2003 byl z tohoto pohledu nejtragičtější. 1 754 lesních požárů v tomto roce zničilo 1 236 ha lesa a škody převýšily 33 milionů Kč.
letadlo-pozar.jpg 

Na základě tříleté smlouvy s Ministerstvem zemědělství zajišťuje firma SURMET, s.r.o.,  v období od 15. března do 31. října 2011 denně od 10. 00 do 18.00 hod pro Liberecký kraj ochrannou službu prostřednictvím letecké hasičské stanice Mnichovo Hradiště. Činnost se provádí podle předem odsouhlasených směrnic.

Hlídkování v lesích probíhá v době zvýšeného nebezpečí požárů, kdy v kraji panují dlouhodobá vedra, půda i vegetace je vyschlá a v lesích je zvýšená koncentrace návštěvníků (prázdniny apod.).

Zatímco ve všedních dnech lesy před požáry „hlídá“ odborný venkovní personál, o víkendech a svátcích nad lesními porosty hlídkuje letadlo. Hlídková činnost je prováděna vždy na základě konkrétního požadavku hasičského záchranného sboru (HSZ) nebo odpovědného zástupce Lesů ČR.

Z letecké hasičské stanice Mnichovo Hradiště v pozdních odpoledních hodinách vylétá hlídkové letadlo a po předem určené trase hlídkuje nad lesními porosty. Při dobré viditelnosti je dým z lesního požáru z „ptačí perspektivy“ vidět až na 15 km. Letecký sektor pro Mnichovo Hradiště „hlídá“ široký pás krajiny od Ústí nad Labem na západě přes Mladou Boleslav až po město Náchod na východě. Vzdušný stroj svou trasu proletí do jedné hodiny. V případě zjištění požáru pilot dává okamžitě hlášení příslušnému hasičskému záchrannému sboru i pozemnímu personálu letiště. Místo požáru umí provozovatel LHS přesně lokalizovat pomocí dat GPS.

Na  LHS Mnichovo Hradiště je denně od 10.00 do 18. 00 hod zajištěna stálá služba. Proto odtud může, v případě potřeby, vzlétnout letoun prakticky okamžitě. Pro první zásah nese s sebou až 1 500 l hasební látky. Pilot přes vysílačku s hasiči podle konkrétního místa požáru dojednává nejbližší záložní letiště, kde bude v součinnosti s HSZ čerpat další vodu k hašení.

Likvidace lesního požáru je organizačně velmi náročná. Vlastní navádění letadla na místo shozu hasební látky ve značně členitém zalesněném terénu musí být co nejpřesnější. Čerpání další hasební látky na záložním letišti (přistání letounu, vlastní čerpání a vzlet) musí být rychlé a pro obsluhu veškeré techniky zcela bezpečné. Nezbytné je tedy každoroční školení pilotů a leteckého pozemního personálu i praktický nácvik součinnosti hasičů s pilotem.

Hašení je už poslední možností, jak snížit dopad lesního požáru. Základem je samozřejmě prevence. Na ochranu lesů před požáry myslí i lesní zákon. V § 20 se jasně hovoří: „V lesích je zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty; kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa“.

Prostým dodržením tohoto zákona může každý z nás aktivně přispět k ochraně lesních porostů před požáry.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód