Regenerace lesních porostů

Datum publikace:

Je tomu rok, co oblast revíru Tuchořice na Lesní správě Žatec postihla sněhová kalamita takového rozsahu, že jen týden trvalo, než jsme po zpřístupnění cestní sítě byli schopni zjistit rozsah škod. Po loňské sněhové kalamitě, která zasáhla zejména mladé porosty, jsme jen těžko odhadovali rozsah a důsledky kalamity na stabilitu a zakmenění porostu. Problematické pak bylo odhadnout, co se stane s jedinci ohnutými následkem váhy sněhu.

 

V odhadu množství poškozené dřevní hmoty zejména v porostech do stáří dvaceti let a posouzení možnosti regenerace porostů panovaly názorové rozdíly. Je pravda, že zkušenost má většina lesníků s porosty poškozenými v předmýtním a mýtním věku, neboť poškození nejmladších porostů je jen málo časté. Po zpracování zejména porostů starších 40 let a přednostně porostů se zastoupením smrku, se začaly zpracovávat porosty mladší s možností vytěžení hroubí.

Postupně jsem nalézal další porosty poškozené uprostřed skupiny v rozsahu 0, 01 – 0,03 ha. Po šetrném vyznačení zaměřeném zejména na jedince bez možnosti dalšího využití a po provedené těžbě se část jedinců srovnala a ponechala se skupina s využitím jedinců s vrcholkovými zlomy. Po roce jsem musel konstatovat velikou schopnost regenerace lesních porostů. Byla tedy provedena jen „kosmetická úprava“ odstraněním souší a jedinců, kterým se nepodařilo zcela narovnat. V těchto porostech nebude postižení sněhem znatelné.

Zcela jinak dopadly porosty do dvaceti let, zejména se zastoupením dřevin borovice, břízy a dubu. Skupiny takto poškozené se musely vyřezat a došlo zde ke vzniku holin. Tyto holiny o malé rozloze je nutné zalesnit a problém je vložit na tyto plochy vhodnou dřevinu. Jsou to porosty s výškou od 2 metrů do 10 metrů po provedené prořezávce a některé po probírce do 40 let.

Je pravda, že při pochůzce po sněhem poškozených porostech jsme se názorově rozdělili, část kolegů nevěřila, že existuje šance na regeneraci těchto porostů. Byla formulována obava, že při následující sněhové nadílce dojde k dalším novým škodám na již postižených porostech. Včasným zpracováním zaměřeným zejména na tyto porosty se povedlo předejít dalším škodám. Po zpracování většiny porostů je celková holina vzniklá následkem sněhové kalamity menší než jeden hektar a většina holin je okolo 0,05 ha. V porostech starších 40 let došlo jen ke snížení zakmenění bez nutnosti zalesnění. Sám jsem nevěřil, jak příroda dokáže rychle zahladit stopy po tak hrozivě vypadající kalamitě. Osobně jsem za 35 let své praxe takto postižené mladé porosty neviděl. I proto jsem nevěděl, jak rozpoznat míru poškození při vyznačování v terénu.

Práce zdaleka nekončí, v některých porostech je nutné těžbou odstraňovat další poškozené jedince.

Vlastislav Janouš
revírník

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód