Revír Leskové

Datum publikace:

Revír Leskové je součástí Lesní správy Vsetín. Leží v její východní části na hranici se Slovenskem a od severu s Lesní správou Rožnov pod Radhoštěm.
rozhledna-sukenicka-301.jpg 

Představení revíru

Název revíru je odvozen od místní části obce Velké Karlovice, kde je i sídlo revíru. Revírník se stará o 1613 ha lesní půdy v majetku státu na celkové katastrální výměře 3 438 ha. Revír leží v jihovýchodní části Vsetínských vrchů s nejvyšší horou Vysoká 1 024 m.n.m., rovněž zde pramení pod vrcholem v nadmořské výšce 915 m.n.m. Vsetínská Bečva, která zároveň tvoří jižní hranici s revírem Podťaté.

Díky významným přírodním poměrům a valašské kolonizaci bylo celé území od roku 1973 začleněno do Chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Dřevinná skladba je relativně jednoduchá a zcela odpovídá podhorským až horským poměrům. Zastoupení hlavních hospodářských dřevin vykazuje závislost na vzdálenosti centrálního pohoří Beskyd. Směrem od západu na východ přibývá podíl smrku a ubývá buk, významný je ale podíl jedle. Smrk je se svými 88 % stále nejzastoupenější dřevinou, i když v posledních letech jeho podíl pozvolna klesá. Důvodem je preference melioračních a zpevňujících dřevin při zakládání nových porostů a výrazně se uplatňující přirozené zmlazení buku. Jedle také dobře zmlazuje a je rovněž ve vyšším  rozsahu zalesňována.

Zdravotní stav lesů je možné označit za dobrý. Poškození lesů imisemi se zde téměř nevyskytuje, mírně je znatelné pouze v hřebenových partiích a to ještě v synergii s ostatními škodlivými vlivy jako je vítr, námraza a sníh. Lokálně, především pak na jižních svazích (v místech jarní koncentrace jelení zvěře), je značná část smrkových porostů poškozena loupáním a ohryzem. Je to důsledek vysokých stavů jelení zvěře v předchozích desetiletích.

Na revíru se ročně těží cca 15 000 m3, obnoví se (zalesní) 14 ha lesa a provede výchova mladých lesních porostů do 40 let na ploše cca 18 ha.

Zajímavosti pro návštěvníky

rozhledna-sukenicka_225x300.jpgVelké Karlovice jsou turisticky velmi významné. Celá oblast je protkána sítí turistických tras, ať už jsou to cyklotrasy nebo pěší turistika. V zimě pak mnoho udržovaných běžeckých tratí a sjezdovek. K zajímavostem na revíru patří retenční nádrž Velká Hanzlůvka, pramen Vsetínské Bečvy a zaručeným tipem na výlet je rozhledna Sůkenická.

Rozhledna Sůkenická patří k poměrně mladým rozhlednám České republiky a stojí na vrcholku zalesněného návrší Čarták (953 m) v hřebeni Vsetínských vrchů v blízkosti známého sedla Bumbálka. Stavba rozhledny dosahuje výšky 30 m. Ve výšce asi 26 m se nachází krytá osmiboká vyhlídková plošina umožňující excelentní výhledy do kraje. Na vyhlídkovou plošinu vede celkem 131 schodů. Díky jedinečné poloze rozhledny přehlédneme celé Beskydy, Vsetínské vrchy, Bílé Karpaty, rovněž přehlédneme snad půlku Slovenska. Za dobré viditelnosti jsou dokonce vidět  Tatry. Rozhledna byla postavena v roce 1998. Původně však rozhledna nebyla vůbec projektována, mělo se jednat pouze o vysílač mobilních operátorů. Nakonec však došlo ke kompromisu a nová železobetonová stavba s dřevěným opláštěním plní oba účely. K rozhledně Sůkenická se nejsnadněji dostaneme ze sedla Bumbálka. Jste-li motorizovaní, můžete k rozhledně vyrazit od Horského hotelu Sukenická a nebo od Chaty Třeštík. Rozhledna Sůkenická je otevřena pouze v letním období, tedy od června do září.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód