Semenné sady jilmů na LS Strážnice

Datum publikace:

Na území LS Strážnice byl v roce 2003 založen semenný sad jilmu habrolistého a jilmu vazu v areálu bývalé lesní školky v nadmořské výšce 180 m n. m. o celkové výměře 1,7 ha.

 

Z historického hlediska datujeme zakládání semenných sadů v ČR do konce šedesátých let minulého století, konkrétně do roku 1958. V počátečním období se zakládaly převážně sady jehličnatých dřevin. Po zvládnutí výroby a dopěstování roubovanců se také přistoupilo k zakládání sadů dalších dřevin. Od zakládání sadů se očekávalo dosažení častějších, bohatších a snadnějších sklizní vysoce kvalitního osiva.

Dle předpokladů se semenné sady staly druhým nejvýznamnějším zdrojem osiva lesních dřevin pro obnovu lesa v ČR, tento reprodukční materiál se prokazuje vysokou genetickou hodnotou kategorie „kvalifikovaný“. Na podnože silných sazenic s bohatým kořenovým systémem pocházející z místní provenience jsou roubovány rouby z výběrových stromů s co největší genetickou hodnotou. Osivo získané v těchto sadech proto slouží k zakládání produkčně a kvalitativně výkonných lesních porostů a v případě jilmu habrolistého vyloženě osiva významného k záchraně genofondu významných regionálních populací. Nástup fruktifikace (tj. vytváření plodu, jeho zrání) je ovlivněn druhem dřeviny, bujností podnože, místními podmínkami a především stářím roubu.

Na území LS Strážnice byl pro semenný sad jilmu habrolistého a jilmu vazu vybrán areál bývalé lesní školky v nadmořské výšce 180 m n. m. a celková výměra sadů zde zaujímá celkem 1,7 ha. Přestože byly sady založeny ve stejném roce, uznán je v současné době pouze sad jilmu habrolistého. Ten v roce 2008 splnil podmínku pro uznání a dosáhl věku, kdy většina z 57 klonů, patřící k původní populaci lužního ekotypu, zastoupených v semenném sadu plodila.

Od roku 2011 je v semenném sadu každoročně prováděn sběr osiva. Bohatá úroda byla zaznamenána v letošním roce. Na požadavek Semenářského závodu bylo nasbíráno 38 kg semenné suroviny. Získané osivo je u školkařů vyhledáváno a ceněno vzhledem k jeho širšímu spektru použití vypěstovaného sadebního materiálu.

Jilm habrolistý je v České republice téměř na pokraji vyhynutí kvůli likvidaci grafiózou jilmu. Tato závažná choroba postihuje i klony v semenném sadu. Obrana proti grafióze jilmu v semenném sadu spočívá především v hubení podkorního hmyzu, systematickém a opakovaném odstraňování napadených stromů a odřezávání jednotlivých větví.

Foto:
– pohled na semenný sad
– bohatá úroda 2013

Ing. Marie Mařáková,
technik lesní správy Strážnice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód