Světový unikát nedaleko Dolních Kralovic

Datum publikace:

kuricka-smejkalova-301.jpg 

Značnou část území zaplavila v 70. letech minulého století vodní nádrží Švihov (Želivka) a rozdělila ji dálnice D1. Lesy České republiky jako největší správce pozemků omezily a ve vybraných částech úplně zastavily hospodářskou činnost ve prospěch vzácných rostlinných druhů a společenstev.

U hadce rostou jen nejsilnější

Hadec neboli serpentin je vzácná hornina, která po rozpadu vytváří suché, teplé a na živiny nevyvážené půdy. Především vysoký přebytek hořčíku při jeho zvětrávání dává vzniknout látkám, které jsou pro většinu rostlin toxické. Ve dne se tyto horniny ohřívají na vyšší teplotu než okolí a v noci více a rychleji vychládají. Proto na místech s hadcovým podkladem rostou jen úzce omezené a specifické druhy rostlin, které se prostředí přizpůsobovaly dlouhá tisíciletí.

Vzácnost, kterou jinde nenajdete

Nejvzácnější místní rostlina je nenápadná, drobná a bíle kvetoucí kuřička Smejkalova hadcová (Minuartia smejkalii). Je to endemický druh, který se na Zemi vyskytuje pouze na dvou lokalitách na Podblanicku. V České republice je zařazena mezi kriticky ohrožené rostliny, v rámci EU patří mezi prioritní druhy v rámci soustavy Evropsky významných území Natura 2000. Z dalších zdejších rostlin nesmíme zapomenout mochnu Crantzovu, hvozdík kartouzek hadcový, sleziník hadcový, trávničku hadcovou, penízek horský a vítod hořký, které jsou neméně významné.

Pastevce nahradily borovice

kuricka-smejkalova-2_301x215.jpg

Celá lokalita je zalesněná, porostlá především hadcovým borem. Borovice na tyto plochy, které v minulosti využívali zejména pastevci, nalétly samy přirozenou cestou. V rozmnožování jim pomohl i postupný útlum pastevectví ve zdejším kraji. Proto i stáří jednotlivých stromů je značně rozdílné a pohybuje se od 80 do 200 let. Kvůli vyhraněným extrémním životním podmínkám tu ostatní dřeviny rostou jen velmi ojediněle.

V současnosti vrcholí dlouholetá snaha o vyhlášení celé lokality za národní přírodní památku. Pro svou jedinečnost by si to tato lokalita zajisté zasloužila. Zbývající území, a především vzácné byliny, jsou v péči Českého svazu ochránců přírody Vlašim.

lzl

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód