Toulky Mohelenským revírem

Datum publikace:

Revír Mohelno leží na samém okraji jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny, asi 10 km jižně od Náměště nad Oslavou. Severní hranici tvoří unikátní hluboké údolí řeky Oslavy a v jižní části je na řece Jihlavě vybudované Vodní dílo Dalešice, jehož součástí je dolní nádrž Mohelno. Údolí řeky Oslavy spolu s údolím říčky Chvojnice je od roku 1992 vyhlášeno přírodní rezervací. Patří mezi nejcennější kaňonovité údolí naší vlasti a pro svoji krásnou přirozenou vegetaci je vyhledávanou turistickou lokalitou. V revíru a v jeho okolí se nachází mnoho dalších zajímavých míst, o kterých bych se v krátkosti zmínil.

 

Nad příkrým svahem údolí, na „Vlčím kopci“ stojí malebný lovecký zámeček. Zámeček a další objekty na Vlčím kopci nechal postavit v letech 1829-30 hr. Heinrich Wilhelm Haugwitz, majitel náměšťského panství. Sloužily k lovům a k podzimním honům šlechty. Od brodu přes řeku Oslavu se k zámečku nejlépe dostaneme po Anině cestě, která prochází lesním svahem se staletými buky ponechané samovolnému vývoji. Tato cesta sloužila k příjezdu panstva z náměšťského zámku. Byla dobudována v letech 1882-84 a původně se nazývala Annastrasse, po Anně von Tratmannsdorf-Weinsberga, manželce hraběte W. Haugwitze. Majitelem loveckého zámečku je v současnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a je využíván jako školicí středisko.

Z Vlčího kopce se asfaltovou silničkou vydáme jedinečnou Haugwitzovou alejí mohutných buků směrem k silnici spojující Kladeruby nad Oslavou a Sedlecký dvůr. Celá alej je dlouhá asi 900 metrů a je podle zákona chráněná jako „Památný strom“. Stáří buků je odhadováno na 200 roků.

V blízkosti Vlčího kopce a bukové aleje se nacházejí dva malé zajímavé objekty, které byly za finanční podpory Lesů ČR, s. p., v rámci Programu 2020 opraveny. Jedná se o „Hraběcí studánku“, zbudovanou dle základního kamene 1. 6. 1904 a „Pomník posledního jelena“, kterého ulovil jeho excelence Heinrich W. Graf Haugwitz dne 27. 9. 1907.

Nejvíce turisticky navštěvovaným místem je rozhledna Babylon, stojící na nejvyšším místě revíru – na Zeleném kopci v nadmořské výšce 491 metrů. Jedná se o mohutnou kamennou stavbu čtyřhranného půdorysu přecházející v osmihrannou věž. Byla vybudována za účelem zemského geometrického měření, o čemž svědčí nápis nad vchodem, který v překladu zní: „Pomocí zeměměřičství moravského postavil Jindřich hrabě Haugwitz r. 1831.“ Při vyhlídce z rozhledny spatříme poslední zbytky zmlazujících se starých bučin, dubové porosty táhnoucí se k řece Jihlavě, smrkové porosty s příměsí borovice a modříny v mýtním věku s podrostem habrů a lípy. Při dobré viditelnosti se můžeme kochat malebnou krásou Vysočiny, hřebeny 60 km vzdálených Pavlovských vrchů a dokonce i vrcholky Alp.

 
rozhledna Babylon na Zeleném kopci
 
buková alej z Vlčího kopce

Další hojně navštěvované místo je Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. Je to unikátní území s převážně jižní expozicí nad řekou Jihlavou, jehož podkladem je hornina serpentin neboli hadec. Ten svými vlastnostmi, jako jsou záhřevnost a vysýchavost, vytváří specifické makro až mikroklimatické podmínky pro suchomilnou a teplomilnou flóru a faunu. Rezervace je přístupná po značených cestách a po trase naučné stezky.

Celý revír je protkán značenými turistickými cestami a cyklostezkami. Zmíněné objekty můžete tudíž při svých nejen podzimních toulkách Pooslavím a Pojihlavím snadno navštívit, pokochat se krásou místních smíšených lesů a při ukázněném a tichém chování spatřit i divokou lesní zvěř.

Jan Světlík,
revírník, LS Náměšť nad Oslavou

(úvodní foto: pomník posledního jelena)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód