Tradiční setkání beskydských lesníků

Datum publikace:

Tradice setkávání beskydských lesníků úspěšně pokračuje dál. Dnes už ani přesně nevím, zdali to byl nápad lesníků správy CHKO Beskydy či někoho z řad pracovníků beskydských lesních správ LČR, s. p., zorganizovat přímo v terénu společné setkání, na němž by si obě strany vyměnily názory na různou problematiku lesnictví , počínaje obnovou lesa, jeho výchovou, údržbou lesních cest atd., a to jak na samotném území CHKO Beskydy, tak třeba i mimo vlastní území CHKO.

 

První takovéto společné setkání proběhlo již v roce 2007. Setkání beskydských lesníku na lesní správě Jablunkov v letošním roce bylo tudíž už deváté v řadě. Pozvánku přijalo více jak 30 lesníků z řad lesních správ, KŘ Frýdek-Místek a Správy CHKO Beskydy. Dokonce se zúčastnili i zástupci dnes již navrácených církevních majetků ostravsko-opavského biskupství.

Takto pojatá a praktikovaná setkání lesníků různých organizací určitě přispívá k utužení vzájemného kamarádství , mnohé, na první pohled často nepřekonatelné, názorové rozdíly se stávají najednou snáze překonatelnými.

Tématem letošního ročníku byla především problematika zavádění a pěstování jedle v podmínkách 5 LVS u Lesní správy Jablunkov na revíru Písek a to v přímé souvislosti se škodami zvěří. Zároveň byla shlédnuta asanace lesní cesty Vojtová po rekordních přívalových srážkách v květnu roku 2010 a to technologií ERDOX. V témže roce došlo k historickému sesuvu v oblasti Gírové na ploše cca 20 ha. Zde přenechal člověk celou plochu „svému osudu“ nebo-li přírodě samotné. Ta již dnes nás přesvědčila o své síle a vůli uchovat život v té nejrozmanitější podobě. Plocha sesuvu dnes v podstatě znova plně nalítla různými druhy dřevin. Matka příroda zde vytvořila existenční podmínky v podobě tůní i pro vodní ptactvo či obojživelníky. Tolik potřebný klid a kryt zde nachází i srnčí a vysoká zvěř. Ti, co tento sesuv viděli poprvé, byli překvapeni jeho rozsahem.

Kapitole zavádění a pěstování jedle do fáze prořezávek bylo věnováno celkem pět praktických ukázek. Účastníci setkání shlédli úspěšnou obnovu jedle většinou z přirozené obnovy a to i na větších plochách, řádově na několika hektarech. Snad určitým příjemným překvapením byla ukázka odrůstání jedle v nejtěsnější blízkosti krmelců, které v zimním období pravidelně navštěvuje jak srnčí tak vysoká zvěř. Kupodivu jedle zde zatím nejeví žádné známky poškozování zimním ohryzem vysokou zvěří. Samozřejmě, že před zimním okusem je potřeba jedličky chránit, nejlépe nátěrem. Základní podmínku úspěchu je v tomto případě přiměřený stav zvěře. Troufám si říci, že honitba LČR, s. p. „Stožek – les“ , pronajata mysliveckému sdružení, tolik potřebný únosný stav zvěře nejen deklaruje, ale i v praxi naplňuje.

lesní správce Ing. František Lipowski
LS Jablunkov

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód