Tůně v mokřadech

Datum publikace:

Lesní správa Znojmo leží převážně v semiaridní oblasti s velmi častými dlouhými periodami sucha. Tato suchá období mohou začínat v každé části roku, ale nejčastěji vznikají na jaře, tedy v době, kdy obnovující se život potřebuje spoustu vody.

 

Ani naši předkové nebyli ušetřeni těchto výkyvů počasí, a proto si budovali v přirozených sníženinách a prameništích různě velké jámy, aby zde zadrželi vodu, kterou pak napájeli dobytek a koně. Tyto rezervoáry umožňovaly přežít nepříznivé období také dalším živočichům. Snížením závislosti člověka na krajině a změnou způsobu jeho života uvadal zájem o udržování těchto drobných zdrojů vody, které postupně zanikaly a zůstávaly z nich pouze vysychavé mokřady. Pozorný poutník může i nyní nalézt známky tohoto dávného lidského působení na krajinu.

Abychom alespoň v některých částech území zmírnili dopady stále větších výkyvů počasí, rozhodli jsme se s využitím dotačního programu vybudovat a obnovit malé tůně. Nejdůležitější úlohu má revírník, který vytipuje místa pro vybudování tůní. Zástupce lesního správce poté zpracuje projekt, který nechá posoudit na stavebním úřadě a požádá o dotaci z programu Péče o krajinu. Jedná se fakticky o jámu kruhovitého či oválného tvaru s maximální hloubkou asi 1,5 m a s průměrem okolo 12 m. Důležité je dodržet pozvolný spád břehů do vody a vyhrabanou zeminu rozprostřít do ztracena do okolí tak, aby nikde nevznikly valy. Protože se jedná o drobnou terénní úpravu, kde nevznikají žádná vtoková ani odtoková zařízení, stavební úřad nevyžaduje stavební ani územní řízení.

Před vlastní realizací, byť se jedná o náklady řádově dvou až třech desítek tisíc korun, provede lesní správa nabídkové řízení s místními firmami. Realizace se provádí vždy až od konce srpna do poloviny září, tedy v nejsušším období, kdy v těchto sníženinách již drobní obratlovci dokončili svůj vývoj.

Naší lesní správě se již podařilo obnovit či vybudovat pět tůní, dvě na revíru Kuchařovice, dvě na revíru Hluboké Mašůvky a jednu na revíru Štítary, kde je v současné době navrženo vyhloubení další tůně.

Všechny tůně jsou podle očekávání hojně navštěvovány zvěří, přilétají k nim ptáci a postupně se stávají i domovem pro různé drobné živočichy a zejména umožňují rozmnožování obojživelníkům, z nich největší radost je z výskytu čolků, a to jak čolka obecného, tak chráněných druhů čolka velkého a čolka dravého.

Ing. Přemysl Voborník
zástupce lesního správce, LS Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód