U Buchlova otevřeli vylepšenou naučnou stezku, prvními návštěvníky byli školáci

Datum publikace:

Slavnostní otevření nově dobudované naučné stezky uspořádala Lesní správa Buchlovice 27. června tak, aby si ji ještě před začátkem prázdnin mohlo prohlédnout 260 dětí ze dvou místních základních škol a jedné školy mateřské. Děti přivítali nejen představitelé státního podniku Lesy České republiky, ale také představitelé místní samosprávy.
ns-buchlovice-301.jpg 

„Lesnickou naučnou stezku okolo Buchlova jsme začali na Lesní správě Buchlovice budovat v rámci ´PROGRAMU 2000 ´už v říjnu loňského roku,“  uvedl celou akci Martin Pavlíček, ředitel KŘ Zlín LČR. „ Do konce roku 2010 pak bylo zhotoveno a nainstalováno 11 informačních tabulí a od Čertova sedla ke Křížovým sklepům byla zbudována asi stopadesátimetrová, kamenná část stezky s vydlážděnými svodnicemi. V roce 2011 pak přibylo u informačních tabulí 7 nových zastřešených lavic a 10 velkých lavic nezastřešených u kaple svaté Barbory na vrchu Modla. Dokončeny byly 20. června 2011,“ dodal lesní správce Zdeněk Zálešák.

Pak už se mohli malí i velcí školáci vypravit na trasu zhruba tříkilometrové naučné stezky kolem hradu Buchlova a přírodní památky Barborka. Z úst svých lesnických průvodců i prostřednictvím tabulí na jednotlivých zastaveních se dozvěděli zajímavosti o zdejší přírodě, krajině a její historii i některé podrobnosti o péči o les. V závěru pak děti čekalo zasloužené občerstvení.

Celkové náklady na zbudování Lesnické naučné stezky okolo Buchlova dosáhly prozatím částky 550 tisíc korun. Výhledově by měla být stezka ještě rozšířena tak, aby byla atraktivní i pro menší návštěvníky lesa a mohli ji využívat pro své aktivity i lesní pedagogové. Stezku by postupně měly doplnit například dvě vyhlídkové terasy, dřevěné plastiky lesní zvěře nebo dřevěná zvonkohra.

Přehled témat jednotlivých informačních tabulí  NS Okolo Buchlova:

 • Úvod a uvítání
 • Lesní správa Buchlovice – působí v oblasti pohoří Chřiby, lidově nazývaném Buchlovské hory, spravuje zhruba 15 tisíc hektarů lesních porostů. Zasahuje na území bývalých okresů Kyjov, Uherské Hradiště, Otrokovice a Kroměříž. Na tabuli č. 2 jsou dále stručně představeny geologické, pedologické, klimatické a hydrologické poměry dané oblasti.
 • Zrození lesa – Tabule č. 3 pojednává o tom, jakým způsobem se sbírají semena stromů pro 8 lesních školek zdejší lesní správy, jakou službu plní Semenný sad Vršava, genové základny Buchlov a Cimburk, jaká část vzešlých semen má šanci stát se výsadbyschopnými sazenicemi apod.
 • Obnova lesa – Tabule č. 4 srovnává přednosti a nedostatky dvou možných způsobů obnovy lesa – umělého zalesňování a přirozené obnovy. Lesní správa Buchlovice od svého vzniku (v roce 1992) každoročně obnovuje umělým zalesněním asi 90 ha lesních porostů, a to ze 65  listnatými sazenicemi a jedlí. Dalších asi 30 ha je tu obnovováno přirozenou obnovou.
 • Skladba lesa – Na této tabuli si můžete prohlédnout větvičky nejhojněji zastoupených druhů stromů, včetně listů, květů a plodů. V textu se pak dozvíte, že v Chřibech převažují se svým 65-ti procentním zastoupením listnáče (buky, duby, habry) nad jehličnany (od původní borovice přes dobře domestikovaný modřín až po problematický smrk).
 • Pěstování lesa – Na této tabuli se můžete seznámit s vývojovými fázemi stromků od sazeniček přes kulturu a mlazinu až po výchovu ke stabilním lesním porostům. Dozvíte se, jak je potřeba o jednotlivé vývojové fáze stromků pečovat a jak je ochraňovat. Dozvíte se také, co je to buřeň, okus, prořezávka, probírka apod.
zs-buchlovice-u-certova-sed_301x225.jpg
Skupina žáků ZŠ Buchlovice u informační tabule
Těžební činnost u Čertova sedla
 • Těžební činnost – Tabule č. 7 přibližuje historický vývoj těžby dříví v oblasti Chřibů, danou potřebou této suroviny zejména pro sklářský a nábytkářský průmysl (TON, lepené překližky DYAS…). Popisuje také postup při těžbě v současnosti – od očíslování vybraných stromů, přes použité stroje a nástroje až po cestu k odběrateli.
 • Ochrana přírody – Z Tabule č. 8 se můžete dozvědět o systému i jednotlivých typech ochrany přírody a o soustavě Natura. V Chřibech se jedná o jednotlivé biologické druhy a stromy, zastoupeny jsou také přírodní i „původně lidské“ výtvory, ze zvláště chráněných území zejména přírodní rezervace a přírodní památky. Zmíněn je také přírodní park Chřiby
 • Lesní majetek – Lesníci se kromě všeho živého v lese musí starat také o cesty, hájovny, nejrůznější přístřešky, sklepy na sazenice (tzv. sněžné jámy), studánky, pomníčky apod. Tabule č. 9 nabízí shrnutí toho, jak k těmto účelům slouží Program 2000 a do jakých konkrétních projektů LS Buchlovice investovala – do konce roku 2010 to bylo více než 4,5 mil. korun.
 • Myslivost –  Základní informace o 16 zdejších honitbách s průměrnou výměrou kolem 1000 hektarů a charakteristika zvěře jelení, srnčí, černé i dančí. Nastínění problémů s neukázněnými turisty a zejména pytláky.
 • Čertovo sedlo –  Pověst o černém rytíři, který si kdysi ve středověku postavil na zdejším kopci Modla (Barborka) hrádek, kde pak sváděl a zabíjel nevinná děvčata.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód