U pramenů

Datum publikace:

Při procházce malebnou krajinou údolí řeky Oslavy na spodním okraji přírodní rezervace, poblíž obce Nová Ves jižně od Oslavan, můžete narazit na pramen U Berana, též zvaný Pramen lásky. Jeho síly využívá technická zajímavost, a sice takzvaný „trkač“.

 

Jedná se o čerpadlo vody, které dodává vodu do bývalé hájovny. Byl zde vybudován počátkem minulého století majiteli myslivny, přičemž délka zbudovaného potrubí je 160 m a převýšení 49 m. S nadsázkou se v té době jednalo o malé perpetum mobile. Voda v prameni se vyznačuje zvýšeným obsahem vápníku, údajně s příznivými léčivými účinky. Vodní trkač je jednoduché vodní čerpadlo, poháněné vodou. Zkonstruován byl v 18. století francouzským vynálezcem Josephem Montgolfierem a ke své funkci využívá kinetickou energii proudící vody. Proud vody je přitom pravidelně uzavírán trkacím ventilem a vzniklé rázy slouží k čerpání vody přes výtlačný ventil do výšky několikanásobně vyšší, než je rozdíl hladin vody, která trkač pohání.

V roce 2011 zde bylo státním podnikem LČR, s. p., v rámci programu 2020 vybudováno odpočin-kové místo s přístřeškem a také byla rekonstruována a zastřešena část pramene se zásobníkem vody. Při obnově a stálém provozu za úzké spolupráce s obcí Nová Ves je okolí udržováno a vzorně při-praveno pro další návštěvníky. Bohužel ne všichni se umí v přírodě chovat a i zde je problém s neu-kázněnými návštěvníky, kteří toto malebné místo poškozují a znečisťují.

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_trkač  

O několik desítek metrů dál se nachází druhý pramen Svatá voda. Je opředen legendou o mládenci, jemuž tento pramen navrátil zrak.

Slepý mládenec pravidelně každý rok při své pouti navštěvoval pramen zasvěcený Panně Marii v Mariazell. Jednoho dne se mu při pouti zjevila samotná Panna Marie. Sdělila mu, že podobný pramen se stejnými účinky se nachází v blízkosti jeho domova u Nové Vsi. Mladík ho posléze na-vštěvoval, myl si v něm oči, pil osvěžující chladivou vodu a po nějaké době, jak se praví, se mu zrak navrátil. Jako poděkování za pomoc s uzdravením přinesl k prameni sochu Panny Marie a umístil jí do kapličky. Začátkem 19. století z důvodu úpravy cest v okolí pramene byla socha přemístěna do středu obce. Traduje se i to, že tento pramen je propojen spodní vodou s pramenem v Mariazell. Zda je vše podle legendy, nevíme, každopádně voda v prameni obsahuje sirovodík, železo, hořčík, nikl a jiné prvky. Z hlediska bakteriologického je negativní. Geologicky se pramen nachází na tektonickém rozhraní serpentinitů a granulitů moravského moldanubika. Vyskytují se zde také drahé kameny se strukturou připomínající očka a podle toho nazývané očkové opály.

Dodnes lidé všech věkových kategorií v hojné míře chodí k pramenům pro vodu a věří v její uzdra-vující účinky. Pramen je hojně navštěvován nejen z tohoto důvodu, ale také proto, že zdejší okolí je jedinečně krásné a lidem naplní duši klidem a pokojem. Srdečně tedy zvu všechny milovníky a přá-tele přírody k návštěvě těchto úchvatných míst.

Bc. Jaroslav Pikora,
revírník, LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód