Vstup a neubliž

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p., věnují velkou pozornost tomu, aby pobyt v přírodě přinášel veřejnosti co nejvíce pozitivních prožitků. Uskutečňování tohoto cíle stojí nemalé finanční prostředky a také velké úsilí zaměstnanců podniku.

 

Přestože je třeba ocenit ukázněné chování většiny návštěvníků našich lesů, je škoda, že se stále najdou jedinci, kteří toto úsilí maří.

Jen v minulém roce bylo například na údržbu a budování cest, tras a parkovišť pro veřejnost vydáno 15 928 tis. Kč, na odpočinkové objekty 8 301 tis. Kč, informační systémy si vyžádaly 4 041 tis. Kč a to je jen několik položek z dlouhého seznamu.

Kromě neopomenutelné finanční náročnosti je tu ale také mnoho energie, kterou do projektů investují zaměstnanci LČR, a to pro užitek nás všech. Čtenáři našeho časopisu jsou lidé, kteří se o dění v přírodě zajímají a nechtějí jí škodit. Přesto bychom rádi připomněli pár pravidel, která pro chování v lese platí:

 • chovejme se tiše, ať nerušíme zvěř ani ostatní návštěvníky lesa
 • je nepřípustné vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin, těžit stromy a keře, sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet
 • při sběru lesních plodů buďme šetrní, nesmí dojít k poškození lesa
 • do lese se nesmí vjíždět s motorovými vozidly ani je tam parkovat
 • platí pravidlo nevstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu, nevstupovat do prostorů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví
 • mimo lesní cesty a vyznačené trasy není možné jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních
 • v lese je velké nebezpečí vzniku požáru, proto platí: nekouřit, nerozdělávat nebo neudržovat otevřené ohně a netábořit mimo vyhrazená místa, neodhazovat hořící nebo doutnající předměty

Nezmiňujeme tu samozřejmosti, jako je neznečišťovat lesní prostředí odpady a odpadky a neničit jak porost, tak právě zařízení, vybudovaná pro vaše pohodlí a bezpečí (cesty, odpočívadla a další drobné stavby, informační tabule…).

Připadá vám toto nabádání zbytečné? Přinášíme pár konkrétních případů, co všechno se může stát:

Poškozování zařízení pro veřejnost na Lesní správě Javorník

Jedná se především o Vápenku Javorník, dokončenou a zpřístupněnou pro veřejnost v roce 2008. Na jaře 2010 byla neznámým pachatelem poškozena nebo rozbita skla na střeše, která umožňují návštěvníkům podívat se do útrob šachty vápenky a zároveň zajišťují potřebné světlo. Zcela zničena byla dvě drátoskla a poškozeno bylo speciální průhledné bezpečnostní sklo (foto – jaro 2010). Bezpečnostní sklo naštěstí nápor nenechavce vydrželo a nemuselo dojít k jeho výměně. Ovšem drátoskla byla vyměněna za nová, cena opravy činila 2.138,40 KČ bez DPH. K dovršení všeho neznámý pachatel svůj „žertík“ zopakoval na podzim 2011, tentokrát zničil „pouze“ jedno drátosklo a přidal k tomu strhanou asfaltovou střešní krytinu na několika místech (foto podzim 2011). Jako bonus po sobě zanechal velký nepořádek v podobě rozbitých sklenic od piva a odpadků a nicneříkající nápisy a rytiny na dřevěné lavici. Náklady na opravu činily 5.183,30 Kč bez DPH.

Zkušenosti z Lesní správy Šternberk

Pár stop vandalů:

 • odřezané protizávaží ze závory, bohužel bylo železné (foto 1)
 • vykradení přístřešku u Zámeckého rybníka, ukradeny tři stoly a dvě lavice, vybavení zde vydrželo cca 4 roky (foto 2,3)
 • odpadky u odpočinkového altánku za cca jeden týden (foto 4-6)
 • hájovna LČR s hospodářskou budovou po nájezdu sběračů kovů, odnesla to hliníková krytina na střeše, pachatelé byli dopadeni (foto 7-8)
 • když je „návštěvníkům“ lesa v altánu zima, klidně si udělají oheň z části altánku, nebo vybavení (foto 11)
 • nájezd sběračů kovů v bývalém vojenském areálu (nyní v majetku LČR) TAS Mladeč, ukradeno a zničeno patnáct elektrorozvaděčů a vykradena veškerá kabeláž z osmi dřevěných garáží (foto 9-10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

                         10

                          11

Prohřešky na území Lesní správy Ruda nad Moravou

27. 6. 2008 byl zničen přístřešek pro veřejnost u chaty Josef v k. ú. Janoslavice. Přístřešek několik let sloužil veřejnosti, řešena byla jen drobná poškození. V noci z 26. 6. na 27. 6. došlo k téměř úplné devastaci tohoto přístřešku. Vytlučeny byly dvě stěny kryté dřevěným palubkovým bedněním, střešní krytina (bonský šindel) byla z větší části stržena. Dřevěné lavice a stoly byly rozčepovány a poházeny kolem. Stejným způsobem pak byla poškozena také lovecká chata. Náklady na opravu a vyčíslená škoda jsou přibližně 95 000 Kč.Stopy po návštěvě „milovníků“ lesa byly nalezeny i jinde:

 • přístřešek na sv. Trojici – ohniště (zakopaný kovový disk) – odcizen 2010, venkovní krb s kovovým roštem – odcizen v roce 2012
 • přístřešek na Červenovodském sedle – ohniště neustále znečišťováno hromadami odpadků i přesto, že popelnice jsou cca 4 m od přístřešku
 • přístřešek nedaleko obce Bušín – v roce 2008 otrhána střešní krytina a ukradeny dřevěné desky

Přejme si , aby v budoucnu k takovýmto událostem docházelo co nejméně.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód