Významné stromy ve Zlínském kraji

Datum publikace:

monumentalni-lipa.jpg 

Mezi nejvyšší se řadí jedle bělokorá u Rajnochovic (40 metrů) a douglaska tisolistá u Pozděchova (38 metrů), nejmohutnější jsou pro změnu lípy – na změření jejich obvodu by vám nestačilo ani pět metrů. Tyto lípy úctyhodných rozměrů patří rovněž k nejstarším stromům v kraji, dosáhly již věku tři sta let. Pozornost si zaslouží rovněž třešeň ptačí v revíru Koryčany, která ve svých sedmdesáti letech dosahuje výšky téměř třiceti metrů a obvod kmene měří bez dvou centimetrů dva metry.

V lesích Zlínska je však možné narazit na nespočet podivných či mohutných stromů, které mají pouze ochranu lesního hospodáře. Může se jednat o tzv. výstavky nebo skupinku stromů, které nechávají lesníci na vykácené ploše, jež postupem času zarůstá novým porostem. Na Valašsku a v okolí Hostýna jsou takto k vidění jedle s buky, v Bílých Karpatech a Chřibech zejména buky s duby. Velice zajímavé stromy s různorodou korunou najdete zejména na okrajích lesů, u lesních cest, u lesních samot, u potoků nebo také v nejvyšších polohách Zlínského kraje, vřele doporučujeme kupříkladu návštěvu okolí Pusteven. Seznam Významných stromů LČR lze najít na www.lesycr.cz v sekci Turisté a přátelé přírody.

Památné stromy

V lesích Zlínského kraje můžete objevit také stromy s označením „památné stromy“, které jsou před jakýmkoliv poškozením chráněny zákonem. Památné stromy vyhlašují příslušné orgány ochrany přírody (pověřené obecní úřady, magistráty, správy CHKO, správy NP) z vlastního podnětu nebo také na základě návrhu veřejnosti či vlastníků pozemků. Většina památných stromů roste mimo lesní půdu – např. v parcích, v intravilánech obcí, v různých stromořadích či alejích nebo ve volné krajině.

Na území Zlínského kraje je vyhlášeno 194 památných stromů a jejich skupin (celkem se jedná o 1639 jedinců), z toho 153 jednotlivých stromů a 41 skupin. Počty zahrnují i památné stromy na území CHKO Bílé Karpaty a Beskydy.

Druhové zastoupení památných stromů na Zlínsku: 
72 lip, 35 dubů, 12 buků, 12 tisů, 9 hrušní,  9 jilmů, 7 oskeruší, 7 platanů, 4 jasany, 3 jírovce

Ing. Martin Hromádka, KŘ Zlín

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód