Z Kamenice nad Lipou do Černovic

Datum publikace:

Hluboké lesy, čerstvý vzduch, potůčky, studánky, rybníčky, i takovou procházku můžete na Vysočině zažít. Stačí se jen vydat do Černovických lesů, které spravují Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Pelhřimov.
pristresek-stara-hut-301.jpg 

Na cestě vám pomohou turistické značky vedoucích z Kamenice nad Lipou do Černovic. Na počátku trasy se červené a žluté turistické značení shoduje. Jestliže se po něm vydáte, dostanete se po dvou kilometrech chůze k malinké vesničce nesoucí název Nová Ves.

Cesta vedoucí obdělávanou zemědělskou krajinou za Novou Vsí vstupuje do hlubokých černovic-kých lesů. Nejprve sejdete do údolíčka, kde narazíte na informační tabule a červené pruhy na stromech označující hranice přírodní památky Huťský potok.

Naskytne se vám neopakovatelný pohled na koryto potoka, jež je čistě přírodní úkazem. Břehy lemují olše a úzký travní porost udolní nivy přechází v nádherný smrkový les.

Budete-li následovat vyznačenou stezku, dostanete se až ke studánce U koryta. Pokud máte vyschlo v krku, nic vám nebrání ochutnat studený pramen lesní vody. Je však možné, že si studánky na první pohled vůbec nevšimnete, je ukrytá na okraji lesa a schovaná pod stříškou. K lesní cestě ústí pouze dřevěné koryto studánky, z nějž vytéká pramen vody. Podle toho je studánka příznačně pojmenována. Vydáte-li se dále, po několika krocích si můžete po pravé straně cesty všimnout mohutného buku rostoucího na okraji mladého smrkového porostu. Ten se pyšní názvem Významný strom LČR. Zmíněný titul mu zabezpečuje trvalé žití, a pokud ho nezničí přírodní živel, bude ozdobou této trasy neustále.

Pokračujete-li dále lesem, dostanete se až k bývalé hájence Stará Huť. Kromě ní je zde k vidění i malý rybníček, jehož okolí je lemováno vzrostlými duby. Jednou ze zajímavostí tohoto rybníčku je i výskyt střevle potoční. Vedle rybníčku se nachází přístřešek, kde si můžete nerušeně odpočinout a sníst svačinu. Je však důležité, abyste se jako slušní návštěvníci lesa řídili pravidly a nezahazovali v blízkém okolí žádné odpadky, ale schovali je do kapsy nebo batohu. Také si zde můžete pročíst informační tabuli. Z ní se dozvíte hodnoty nadmořské výšky, množství srážek, průměrnou roční teplotu a druhovou skladbu lesních dřevin.

studanka-u-koryta_210x280.jpg

Po dvoustech metrech chůze si můžete vybrat, kam budou vaše kroky dále směřovat. Rozcestník vám nabízí červenou a žlutou turistickou trasu, jež se opět schází ještě na území lesa nad osadou Stružky. Cesta se žlutým turistickým značením vás dovede k nejvyššímu bodu černovických lesů Eustach. Zde stojí další bývalá hájenka, ta je v letním období využívána jako dětský tábor.

Pokud by vás náhodou zlákalo podívat se na pramen říčky Kamenice, museli byste ze značené turistické trasy odbočit ještě pod Eustachem k Těmicům a vydat se po specielních směrovkách. Pokud se vám cesta z nejvyššího bodu černovických lesů zdá příliš náročná, můžete si posedět na odpočívadle U jedle.

Trasu červeného turistického značení je rovinatá, dojdete po ní k malé vodní nádrži Jezírko. Při posezení na odpočinkové lavici se uklidníte pohledem na jeho zrcadlící se hladinu. Cesta od Jezírka k osadě Stružky je lemována alejí douglasek, které se vypínají nad hlavami pocestných do výšky téměř 40 metrů.

Les je živý organizmus, a když se budete chovat tiše, můžete spatřit lesní zvěř. Ale mějte na paměti, že procházíte hospodářský lesem a můžete se kdykoliv potkat s odvozní soupravou jak veze náklad dřeva, nebo traktor přibližující dříví.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód