Znáte nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny?

Datum publikace:

Již za dávných časů poskytovaly hluboké hvozdy Vysočiny nejen obživu pro zdejší lid, ale také místo úkrytu před různým nebezpečím. Mezi největší lesní komplexy Jihlavska patří oblast s nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny Javořicí (837 m n. m.). Nachází se 15 kilometrů severně od města Telč.
vrchovina-telc.jpg 

Samotný vrchol je přístupný po značených cestách pro pěší turisty i cyklisty z několika směrů, nejlépe od obce Řásná nebo Janštejn u Horních Dubenek. Vede zde také značená trasa pro jezdce na koních. Na vrcholu Javořice se vypíná štíhlá konstrukce televizního vysílače. Za dobré viditelnosti je odtud možné pozorovat vzdálené vrcholky Alp nebo chladící věže jaderné elektrárny Temelín. Pro turisty je bohužel vysílač nepřístupný, a tak by určitě uvítali, kdyby se našly prostředky a byla zde postavena rozhledna.

Telč – památka UNESCO

Zdejší oblast je ideální pro odpočinek o dovolené. Z turistických zajímavostí můžeme jmenovat perlu českých měst  – Telč zapsanou v roce 1992 do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, lovecký hrad Roštejn, který se ukrývá ve zdejších lesích a jehož polohu prozrazuje pouze gotická sedmiboká hradní věž s vyhlídkou zvedající se nad vrcholky okolních stromů. Pozorný turista může při svých toulkách objevit i zříceniny hradů Štamberk u Lhotky a Janštejn u Nové Vsi. Pěknou vyhlídku do kraje nabízí návštěva skalního výchozu Míchova skála. Řada zdejších rybníků nabízí kvalitní vodu ke koupání – mezi nejznámější patří Velký a Malý pařezitý rybník v okolí Řásné a Řídelova nebo Nadýmač u Janštejna.

Krásná domovina

Lesní porosty ve vlastnictví státu jsou zde převážně jehličnaté s dominantním zastoupením smrku a spravují je Lesy České republiky, Lesní správa Telč. V současné době se zdejší lesníci snaží o zvýšení podílu takzvaných melioračních a zpevňujících dřevin, především buku a jedle. Pro návštěvníky lesa byla vybudována celá řada odpočinkových přístřešků na trasách vedoucích lesním komplexem. Zde si může znavený pocestný vydechnout a vychutnat si zážitky se setkáním s celou řadou lesní zvěře, která se zde vyskytuje, od malé veverky až po jelena či divočáka. Zdejší lesy jsou i domovem mnoha chráněných živočichů, například orla mořského, datla černého či čápa černého. A protože je tato oblast také velkou zásobárnou pitné vody a nachází se zde řada chráněných území (mezi nejznámější patří Národní přírodní rezervace Zhejral), svůj domov zde mají i ohrožené druhy obojživelníků či motýlů.

Nezbývá než všem, které jsme inspirovali k návštěvě tohoto krásného koutu Vysočiny, popřát spoustu hezkých prázdninových zážitků a načerpání nových sil. A prosím, dbejme na to, že jsme v lese pouze hosté a podle toho se i chovejme.

Karel Říha

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód