Návrh nového systému kompenzace imisních škod vlastníkům lesa

Cílem projektu bylo vypracování návrhu transparentního, administrativního, kontrolního a monitorovacího sytému dokladování a spravedlivého rozdělování náhrad škod všem oprávněným vlastníkům lesa na principu „integrované duální řešení“ dle GP EK.

 

Dokument ke stažení (pdf, 1 MB)